Gras-Bud. Grażyna Skibińska

Kompleksowe projektowanie dróg

Nadzór budowlany
ul. Lasek Brzozowy 1/3, 02-792 Warszawa Ursynów, mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
602 492 264
Gras-Bud. Grażyna Skibińska

Informacje

Opis działalności
Firma Gras-Bud zlokalizowana jest w Warszawie. Przedsiębiorstwem zarządza Grażyna Skibińska. Specjalizujemy się w świadczeniu usług w zakresie nadzoru nad wykonywaniem projektów drogowych oraz projektowaniem dróg. Oferujemy projekty drogowe oraz projekty branżowe związane z inwestycjami infrastruktury drogowej.
Produkty i usługi
Gras-Bud to firma z długoletnim doświadczeniem w branży drogowej. Oferujemy pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi.
Ponadto firma specjalizuje się w projektowaniu dróg oraz całej infrastruktury drogowej.

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT DROGOWYCH:
- pełnienie obowiązków inspektora,
- kierowanie budowami drogowymi,
- kontrola postępu oraz jakości prac drogowych,
- kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie,
- kontrola zgodności projektu z przepisami,
- uczestnictwo w odbiorze oraz przekazanie obiektu do użytkowania.

Gras-Bud świadczy kompleksowe usługi w zakresie zjazdów prywatnych i publicznych z dróg krajowych oraz wojewódzkich, jak również z dróg powiatowych i gminnych. Gwarantujemy pomoc na każdym etapie realizacji zapewniając pomoc w uzyskaniu niezbędnych opinii, zezwoleń oraz wszelkiej innej dokumentacji technicznej.

W naszej ofercie między innymi:
- projektowania dróg,
- projektowanie infrastruktury drogowej,
- projektowania wjazdów indywidualnych,
- projektowanie wjazdów publicznych,
- projektowanie zjazdów indywidualnych,
- projektowanie zjazdów prywatnych,
- projektowanie zjazdów publicznych,
- projektowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- tworzenie projektów organizacji ruchu,
- projektowanie stałej organizacji ruchu,
- projektowanie tymczasowej organizacji ruchu,
- kosztorysowanie robót drogowych,
- wydawanie opinii technicznych,
- przygotowanie wniosków i dokumentacji technicznej,
- doradztwo w zakresie budowy dróg.

Współpracując z nami, mają Państwo gwarancję rzetelności i profesjonalizmu. Oferowane usługi świadczymy terminowo.

Zapraszamy do współpracy!

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń