Małyska Anna. Kancelaria biegłego rewidenta. Audyt, usługi księgowe

Usługi audytorskie - Rachunkowość - Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe
ul. Polnej Róży 6 U5, 02-798 Warszawa Ursynów, mazowieckie
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 16:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Strona www
Telefon
(22) 401 74 77
501213829
biuro@kbram.pl
Adres korespondencyjny
ul. Polnej Róży 6 U5, 02-798 Warszawa Ursynów, mazowieckie

Informacje

O nas
Firma istnieje od 2000 r. Uchwałą nr 167/24/11/2000 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - pod numerem ewidencyjnym - 2274.

Właścicielem biura jest biegły rewident mgr Anna Małyska, która została wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wykonujących zawód, o numerze legitymacji 9437/7053.

Jak wygląda praca rewidenta i podjęta współpraca z kancelarią?
- nadzór nad pracami sprawuje biegły rewident
- doświadczony zespół gwarantuje wysoką jakość świadczonych prac, stałą współpracę z kierownictwem Zleceniodawcy
- zapewniamy możliwość konsultacji w sprawach nietypowych oraz stałe doradztwo podatkowe i księgowe.
Opis działalności
Usługi audytorskie - Rachunkowość - Doradztwo podatkowe.
Produkty i usługi
Obsługa księgowa:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie ksiąg podatkowych
- nadzór księgowy
- sporządzanie sprawozdań na potrzeby kierownictwa Zleceniodawcy
- reprezentacja podatkowa
- comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT,VAT UE,PIT)
- sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
- sprawozdawczość statystyczna
- okresowe ustalenie lub prowadzenie drogą inwentarzową rzeczywistego stanu aktywów i pasywów

Doradztwo Podatkowe:
- doradztwo finansowo-księgowe
- doradztwo z zakresie prawa podatkowego
- okresowe ustalenie lub prowadzenie drogą inwentarzową rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
- wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyników finansowych
- przeglądy podatkowe

Obsługa kadrowo-płacowa:
Najczęściej zlecanym działaniem przedsiębiorstwdo podmiotów zewnętrznych jest naliczanie wynagrodzeń.

Badanie sprawozdań finansowych.
Wykonujemy usługi w zakresie:
- badania rocznych, półrocznych sprawozdań finansowych
- badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
- przeglądu rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych
- badanie planów przekształceń i połączeń
- ocena prawidłowości rozliczeń dotacji unijnych

Zapraszamy!
Marki i specjalizacje
Księgowość,
Audyt,
Kadry i płace,
Ekspertyzy i inne usługi atestacyjne.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń