Anna Jędrzejewska Kancelaria Biegłego Rewidenta

Profesjonalne usługi biegłego rewidenta - służymy naszą wiedzą i doświadczeniem.

Rewidenci i usługi audytorskie
ul. Ligustrowa 21e, 03-995 Warszawa Wawer, mazowieckie
poniedziałek 8:00 - 17:00
wtorek 8:00 - 17:00
środa 8:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 17:00
piątek 8:00 - 17:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
695 750 803
Adres korespondencyjny
ul. Ligustrowa 21e, 03-995 Warszawa Wawer, mazowieckie

Informacje

Opis działalności
Jesteśmy firmą rzetelnie świadczącą profesjonalne usługi. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Nasza kancelaria świadczy usługi z zakresu badania sprawozdań finansowych, badania wykorzystania środków z funduszy unijnych, przeglądy ksiąg rachunkowych oraz doradztwo. Służymy bogatą wiedzą z zakresu rachunkowości i podatków. Oferujemy Państwu zaangażowanie i pełną poufność uzyskanych informacji.
Produkty i usługi
Oferujemy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, jak również usługi finansowo-księgowe. Świadczone przez firmę usługi to:

• badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z UoR/MSSF
• badanie projektów finansowanych przez UE
• przeglądy ksiąg, śródrocznych sprawozdań finansowych
• doradztwo podatkowe
• doradztwo w zakresie rachunkowości
• opracowanie zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont
• prowadzenie ksiąg rachunkowych
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• wykonywanie ekspertyz/doradztwo ekonomiczno-finansowe
• inne usługi atestacyjne.

Kancelaria została założona w 2009 roku i wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3537.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, bogatą wiedzę na temat rachunkowości, podatków oraz zagadnień związanych z badaniem projektów finansowanych lub współfinansowanych przez UE. Badane podmioty były to m.in. duże jednostki produkcyjne, handlowe, spółdzielnie, fundacje oraz z branży budowlanej.

Cechuje nas profesjonalizm, rzetelność, zaangażowanie i pełną poufność uzyskanych informacji. Każde zlecenie realizujemy terminowo.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 poz. 649) prace realizowane w ramach umowy są poddawane wewnętrznej kontroli i nadzorowane przez weryfikatorów.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń