Kancelaria Notarialna Łukasz Górski

Kancelaria notarialna na Woli.

Adwokaci
ul. Ciołka 13 lok. 100, 01-445 Warszawa Wola, mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Kancelaria Notarialna Łukasz Górski

Informacje

O nas
Kancelaria Notarialna Łukasza Górskiego znajduje się w dogodnym położeniu, blisko Śródmieścia Warszawy. Do budynku przy ulicy Ciołka 13 łatwo dotrzeć komunikacją miejską m.in. z dzielnic takich jak Bemowo, Ochota, Żoliborz i Włochy. To położenie jest równie atrakcyjne dla mieszkańców z obszarów Ulrychowa, Nowolipek, Mirowa, Odolan, Koła i osiedla Czyste.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, określaną również jako „sędzia braku sporu”. Działania Kancelarii Notarialnej mają na celu zabezpieczenie praw, jak i zgodnych z prawem interesów stron czynności notarialnych oraz osób postronnych, które mogą być obciążone ich skutkami. Obowiązkiem notariusza jest udzielanie wyjaśnień związanych z podejmowaną przez niego czynnością, a także zachowanie w tajemnicy informacji, które poznał w toku załatwiania spraw swoich Klientów. Wykonywaniezawodu notariusza obliguje do zachowania bezstronności i rzetelności świadczonych usług.
Opis działalności
Czynności notarialne, którymi się zajmuje, dotyczą głównie nieruchomości, prawa spółek oraz spraw rodzinnych. Notariusz udziela również poświadczeń m.in. podpisów, zgodności odpisów z oryginałami dokumentów oraz wiarygodności zawartych na nich dat.
Produkty i usługi
Mając na uwadze porządek prawny w Polsce oferujemy następujące czynności notarialne:

* sporządzanie aktów notarialnych, w tym spisywanie pełnomocnictw,
* sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia,
* spisywanie protokołów,
* sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów,
* przechowywanie pieniędzy i dokumentów,
* projektowanie aktów, oświadczeń i dokumentów,
* składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej.

Nasze działania obejmują wiele gałęzi prawa. Działamy na gruncie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa spółek oraz prawa spadkowego.

Prawo spadkowe
Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie otwarcia testamentu i przygotowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Spadkobiercom pomagamy w przyjęciu lub odrzuceniu majątku spadkodawcy. Sporządzamy protokoły dziedziczenia oraz testamenty z zapisem windykacyjnym. Szczegóły na ten temat opisaliśmy w zakładce prawo spadkowe.

Prawo spółek
Sporządzamy akty założycielskie spółek, protokoły zgromadzeń, w tym dotyczące podziałów i łączeniaspółek oraz poświadczenia podpisów pod umowami sprzedaży spółek. Ponadto oferujemy wsparcie w przekształcaniu przedsiębiorstw w różnego rodzaju spółki.

Prawo rodzinne i opiekuńcze
Sporządzamy umowy alimentacyjne, małżeńskie umowy majątkowe, umowy, których skutkiem są przesunięcia majątkowe między stronami małżeństwa oraz umowy o podział majątku w przypadku separacji bądź rozwodu.

Obrót nieruchomościami
Realizujemy umowy zamiany, darowizny i sprzedaży nieruchomości. Ponadto świadczymy usługi w zakresie umów deweloperskich, umów przedwstępnych, umów o dożywocie oraz innych umów przeniesienia własności.

Poświadczenia
W Kancelarii Notarialnej na warszawskiej Woli uzyskają Państwo poświadczenie wzoru podpisu oraz zgodność kopii/odpisów dokumentu z jego oryginałem. Ponadto oferujemy poświadczenie pozostawania przy życiu oraz poświadczenie daty okazania dokumentu.

Inne czynności prawne
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe