Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Pomoc prawna, ochrona praw autorskich i promowanie filmów

Stowarzyszenia, kluby i związki
ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa Wola, mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Informacje

Opis działalności
Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest największą w Polsce organizacją, która zrzesza ludzi filmu. Historia stowarzyszenia sięga 1966 roku. Od tego czasu nieprzerwanie dba o interesy twórców i całego środowiska zaangażowanego w produkcję filmów. Jego siedziba znajduje się w Warszawie, na Woli. Stowarzyszenie Filmowców Polskich to organizacja znana na świecie, liderująca wśród tego typu podmiotów w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do najważniejszych światowych organizacji audiowizualnych takich jak FERA, AIDAA, CISAC, AGICOA, FIPRESCI, CIFEJ oraz WORLD CINEMA ALLIANCE.
Produkty i usługi
Stowarzyszenie Filmowców Polskich działa na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim zajmuje się ochroną filmowców i zawodów filmowych. Ponadto zarządza zbiorowo prawami autorskimi i promuje oraz upowszechnia kulturę filmową. W tym ostatnim przypadku zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Od 2007 roku działa współzałożona przez SFP Fundacja Promocji Kina FILM POLSKI.
Promocja filmów i kultury filmowej realizowana jest m.in. poprzez organizację festiwali filmowych. Przykładami są Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Krakowski Festiwal Filmowy, Tarnowską Nagrodę Filmową, Camerimage, Warszawski Festiwal Filmowy oraz "Dwa Brzegi" w Kazimierzu nad Wisłą. Przy Stowarzyszeniu mieści się Biuro Programowe Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". Jest także współodpowiedzialne za polską obecność na festiwalach w Cannes i Berlinie oraz współorganizuje większość najważniejszych festiwali polskich filmów na świecie. Szczególnym rodzajem działalności SFP jest promocja kina dla młodej i najmłodszej widowni w ramach programu "Polskie Kino Młodego Widza".

Ostatnie lata przyniosły też zaangażowanie SFP w produkcję i dystrybucję filmów, czym zajmuje się studio "Młodzi i Film" im. Andrzeja Munka ( będące wspólną inicjatywą SFP, PISF, TVP SA i MKiDN). Produkuje pełnometrażowe debiuty filmowe, a także filmy krótkometrażowe w ramach programów "30 minut", "Pierwszy Dokument", "Młoda Animacja".

Stowarzyszenie zajmuje się również działalnością wydawniczą. Nie tylko wydaje książki o tematyce filmowej, ale również raz na kwartał wydaje Magazyn Filmowy SFP, Jest to jedyne takie pismo o tematyce związanej z polską kinematografią na rodzimym rynku. Na jego łamach przedstawiane są najważniejsze problemy środowiska filmowego.

Ważną inicjatywą SFP jest też rozpoczęte w 2009 roku tworzenie pierwszej polskiej sieci kin art-house'owych. Docelowo mają być alternatywą dla multipleksów. Należą do niej kina Kultura w Warszawie oraz Polonia w Łodzi.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń