Bipat Kancelaria Patentowa Wiesław Bieniak, Włodzimierz Różycki s.c.

Szeroki zakres podejmowanych spraw patentowych

Rzecznicy patentowi
ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa Wola, mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Bipat Kancelaria Patentowa Wiesław Bieniak, Włodzimierz Różycki s.c.
ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa Wola, mazowieckie
Strona www
Telefon
Bipat Kancelaria Patentowa Wiesław Bieniak, Włodzimierz Różycki s.c.

Informacje

Opis działalności firmy Bipat Kancelaria Patentowa Wiesław Bieniak, Włodzimierz Różycki s.c. w Warszawa
Kancelaria patentowa Bipat zajmuje się świadczeniem pomocy w uzyskiwaniu patentów i nie tylko. Biuro mieści się w Warszawie. Rzecznik zaprasza do kontaktu.
Produkty i usługi
Kancelaria Patentowa Bipat została założona w lutym 1990 r. przez rzecznika patentowego Wiesława Bieniaka, wpisanego na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w 1982r. pod numerem 2161.

Po dołączeniu rzecznika patentowego Włodzimierza Różyckiego, wpisanego na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w 1992r. pod numerem 2965, kancelaria została przekształcona w lutym 2007r. w spółkę cywilną.

Kancelaria reprezentuje klientów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, bezpośrednio przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i innymi polskimi urzędami, przed Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności intelektualnej (WIPO), przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz przed Biurem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

Podstawowy zakres działania Kancelarii obejmuje:

- przygotowywanie zgłoszeń, zgłaszanie i zastępowanie w postępowaniu o udzielenie praw wyłącznych w kraju i za granicą na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe oraz znaki towarowe,
- reprezentowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i właściwymi sądami w sprawach spornych,
- przygotowywanie zgłoszeń, zgłaszanie i zastępowanie w postępowaniu o udzielenie praw wyłącznych w kraju i za granicą na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe,
- reprezentowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i właściwymi sądami w sprawach spornych.

Więcej informacji znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej kancelarii.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń