TOLEMA Wyceny. Wycena nieruchomości maszyn urządzeń i układów technicznych. Rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości, maszyn, urządzeń i środków technicznych.

Wycena nieruchomości
ul. Słowackiego 81/17, 05-600 Grójec mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
737 535 554
Adres korespondencyjny
ul. Słowackiego 81/17, 05-600 Grójec mazowieckie
Media społecznościowe

Informacje

O nas
Podstawowym zakresem naszej działalności jest wycena – szacowanie wartości nieruchomości, maszyn, urządzeń i innych środków technicznych oraz ruchomości i wyposażenia. Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe gwarantują wysoką jakość usług i terminową realizację zleceń.

Wszelkie operaty, wyceny i opracowania wykonujemy z zachowaniem poufności i tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych.

Obszar działania:

Świadczymy usługi wyceny, m.in. na obszarze woj. mazowieckiego, w tym następujących miastach i powiatach: Warszawa, Grójec, Białobrzegi, Kozienice, Garwolin, Otwock, Góra Kalwaria, Piaseczno, Tarczyn, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Ożarów Mazowiecki, Sochaczew, Legionowo, Wołomin, Mińsk Mazowiecki, Rawa Mazowiecka, Radom.

Usługi nasze świadczymy w zakresie:

1. Nieruchomości

• wycena gruntów niezabudowanych, działki
• wycena lokalu mieszkalnego, użytkowego, spółdzielczego, mieszkania
• wycena nieruchomości komercyjnych: przemysłowych, magazynowych, biurowych,
• wycena nieruchomości rolnych
• wycena budynków mieszkalnych, kamienic, osiedli wielorodzinnych, budowli oraz ich części
• wycena ograniczonych praw rzeczowych
• wycena stawek czynszu najmu, dzierżawy, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
• wycena służebności, prawa użytkowania i prawa dożywocia, drogi konicznej, przejazdu i przechodu
• wycena dla celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

2. Nieruchomości specyficznych

• wycena hoteli, pensjonatów, restauracji
• wycena dworów, willi
• wycena budynków fabrycznych
• wycena zabytków przemysłowych
• wycena obiektów sportowych (baseny, pola golfowe, boiska sportowe, stoki narciarskie, korty tenisowe itp.)
• wycena obiektów publicznych (budynki urzędów, szpitale, lotniska)
• wycena mostów, dróg, wiaduktów
• wycena zabytków
• wycena parków rekreacyjnych
• wycena świątyni, kultu religijnego
• wycena stacji benzynowych, CNG, LNG, LPG
• wycena dworców kolejowych
• wycena obiektów wojskowych
Opis działalności
TOLEMA Wyceny. Wycena nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz układów technologicznych. Rzeczoznawca majątkowy. Operat szacunkowy. Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą wycen.
Produkty i usługi
• wycena maszyn budowlanych
• wycena oszacowanie wartości maszyn drogowych i rolniczych
• wycena ciągników, koparek, ładowarek, podnośników
• wycena środków trwałych
• wycena środków technicznych
• wycena środków niskocennych
• wycena sprzętu RTV, AGD
• wycena sprzętu komputerowego
• wycena wyposażenia gospodarstwa domowego
• wycena wyposażenia parku maszynowego
• wycena wyposażenia warsztatów
• wycena sprzętu medycznego i stomatologicznego
• wycena wyposażenia szpitali, przychodni i gabinetów medycznych
• wycena oszacowanie wartości gabinetów weterynaryjnych
• wycena oszacowanie wyposażenia sprzętu fitness i siłowni
• wycena wartości urządzeń myjni
• wycena stanów magazynowych
• wycena urządzeń mierniczych i pomiarowych
• wycena maszyn leśnych
• wycena ruchomości inne

4. Wycena przedsiębiorstw

• wycena dla celów aportu
• wycena dla celów podatkowych
• wycena dla celów umów kupna, sprzedaży
• wycena dla celów postępowań upadłościowych, układowych, likwidacyjnych
• wycena dla celów scalania lub podziału przedsiębiorstw
• wycena dla celów weryfikacji zdolności kredytowych
• wycena dla celów postępowań cywilnoprawnych

Cel sporządzania

Sporządzamy wyceny, ekspertyzy oraz opinie tj.:

• wycena dla kupna i sprzedaży
• wycena bankowo-hipoteczna
• wycena dla urzędów skarbowych, do celów podatkowychi amortyzacyji
• wycena dla sądu i komornika
• wycena do ubezpieczenia
• wycena do wywłaszczenia, odszkodowania, uwłaszczenia i prywatyzacji
• wycena do negocjacji i ofert
• wycena dla darowizn i spadków
• wycena do zabezpieczenia kredytów bankowych
• wycena do zawarcia umów leasingowych
• wyceny składników przedsiębiorstwa
• wycena dla syndyka
• oszacowania trwałej utraty wartości
• prognoza zmian wartości w czasie
• wycena dla szkód
• ustalenia wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych
• oszacowania wartości godziwej przy braku wartości rynkowej
• wycena do podziału majątku
• odszkodowanie za bezumowne korzystanie
Marki i specjalizacje
3. Wycena maszyn, urządzeń i układów technicznych

• szacowanie, wycena wartości środków i megaukładów technicznych
• wyceny maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów
• wycena maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych
• wycena linii technologicznych
• wycena wartości naczep, przyczep, cystern
• wycena oszacowanie wartości taboru kolejowego
• wycena oszacowanie wartości lokomotyw i wagonów
• wycena wózków widłowych i podnośników
• wycena samochodów specjalistycznych
• wycena pojazdów nietypowych
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych miejscowości:

Media społecznościowe

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń