GEOROT Badania Geologiczne Marcin Rotowski

Geotechnika, Geologia inżynierska, Hydrogeologia, Ochrona środowiska.

Geolodzy i geofizycy
ul. Bliska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
694 270 121
224022071
Adres korespondencyjny
ul. Bliska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki mazowieckie
Może cię zainteresować

Informacje

Opis działalności
Zajmujemy się głównie wykonywaniem wierceń geologicznych i opracowywaniem dokumentacji dla obiektów budowlanych, rozpoznajemy budowę geologiczną i warunki gruntowo-wodne podłoża.
Produkty i usługi
Nasza działalność usługowa opiera się na zagadnieniach związanych z:
- geologią inżynierską
- geotechniką
- geofizyką
- geologią złożową
- hydrogeologią
- ochroną środowiska
Firma GeoRot działa w branży geologicznej. Zajmujemy się głównie wykonywaniem wierceń geologicznych i opracowywaniem dokumentacji dla obiektów budowlanych, rozpoznajemy budowę geologiczną i warunki gruntowo-wodne podłoża. Ponadto zajmujemy się również zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, hydrogeologią, geologią złożową i geofizyką.
Swoją działalność prowadzimy głównie na terenie województwa mazowieckiego ale przyjmujemy także zlecenia z całego kraju.
Geotechnika
Wykonujemy badania geotechniczne gruntów dla różnego typu projektowanych obiektów budowlanych.
Oferujemy:
- Wiercenia geologiczne:
- mechaniczne
- ręczne – systemem Eijkelkamp
- Sondowania CPT i CPTU
- Badania zagęszczenia zasypek i gruntów sypkich – sonda DPL
- Badania wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych – sonda FVT
- Przewierty przez konstrukcje nawierzchni drogowych z możliwością pobierania rdzeni
- Analizy laboratoryjne próbek gruntów i wód gruntowych
Analizy parametrów fizyczno – mechanicznych gruntów
- Analizy stateczności skarp i den wykopów
- Odkrywki fundamentów i odbiory wykopów fundamentowych
- Badania dla przydomowych oczyszczalni ścieków
Zakres badań geologiczno – inżynierskich jest dokładnie taki sam jak dla badań geotechnicznych z tą różnicą, że dodatkowo badany jest wpływ projektowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze. Efektem badań jest dokumentacja geologiczno-inżynierska.
W zakresie badań geofizycznych wykonujemy badania elektrooporowe metodą SGE. Badania te mają na celu bezinwazyjne określenie budowy geologicznej podłoża na podstawie mierzonej oporności gruntów występujących w podłożu.
W dziedzinie geologii złożowej zajmujemy się rozpoznawaniem i bilansowaniem złóż objętych własnością nieruchomości gruntowej, z zakresu kategorii rozpoznania złoża C1, C2 i D.
Hydrogeologia
Ochrona środowiska
Marki i specjalizacje
Geotechnika
Geologia inzynierska
Hydrogeologia
Ochrona środowiska
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych lokalizacjach:
mazowieckie

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń