Fundacja "Proximus"

ul. Kępińska 90, 05-805 Otrębusy mazowieckie
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 16:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(22) 729 40 04
Adres korespondencyjny
ul. Kępińska 90, 05-805 Otrębusy mazowieckie
Media społecznościowe

Informacje

O nas
Fundacja Proximus powstała w 2007 r. z inicjatywy osób zaangażowanych w działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osób z niepełnosprawnościami. Za priorytetowy cel swojej działalności założyciele Fundacji obrali wspieranie zasady równości szans i przeciwdziałanie dyskryminacji tych osób na rynku pracy.

Od 2007 r. Fundacja współpracuje głównie z Zakładami Pracy Chronionej zatrudniającymi osoby niepełnosprawne i na ich potrzeby opracowuje i realizuje programy szkoleniowe, stosownie do zaleceń Komisji Rehabilitacyjnych zawartych w Indywidualnych Programach Rehabilitacji. Działalność szkoleniową Fundacja prowadzi od 2011 r. przez powołaną do życia Niepubliczną Placówkę Funkcjonowania Społecznego i Rehabilitacji Zawodowej Dorosłych Osób Niepełnosprawnych, nazwaną potocznie przez kursantów "Szkołą Proximus".

Oprócz działań szkoleniowych, zmierzających do utrzymania osób z niepełnosprawnością w zatrudnieniu, Fundacja angażuje się w projekty prospołeczne, integracyjne, służące podnoszeniu świadomości o przydatności osób (szczególnie tych ze schorzeniami natury psychicznej i neurologicznej najbardziej zagrożonych wykluczeniem) w życiu społecznym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zespołem, zrealizowanymi programami, projektami i ofertą szkoleniową.
Opis działalności
Fundacja Proximus powstała w 2007 r. z inicjatywy osób zaangażowanych w działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osób z niepełnosprawnościami. Za priorytetowy cel swojej działalności założyciele Fundacji obrali wspieranie zasady równości szans i przeciwdziałanie dyskryminacji tych osób na rynku pracy.
Produkty i usługi
Na podstawie konkretnego zapotrzebowania danego przedsiębiorstwa zaangażowanego w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych (ZPCHR, ZAZ) Szkoła Proximus przygotowuje program szkoleniowy, dokonuje wyboru specjalistów prowadzących zajęcia i koordynuje wszystkie etapy przeprowadzenia zajęć, po których wystawia opinię o uczestniku zajęć ze wskazaniami dot. przyszłego zatrudnienia, utrzymania w zatrudnieniu i wynikających z tego potrzeb szkoleniowych/ integracyjnych.

Zajęcia są organizowane i obsługiwane przez Sekretariat Szkoły Proximus tj. Kierownika Kursu, Pedagoga Specjalnego, Doradcę Zawodowego.

Dla pracowników niepełnosprawnych Zakładów Pracy Chronionej i innych podmiotów specjalizujących się w zbiórce i segregacji surowców wtórnych Szkoła we współpracy ze Stowarzyszeniem EKON i Spółką ABA Service prowadzi szkolenia zawodowe, mające na celu zdobycie podstawowych wiadomości z zakresu ochrony środowiska i praktycznych umiejętnoścido pracy w sortowni lub przy zbieraniu surowców u źródła.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych lokalizacjach:
Nowy Dwór Mazowiecki, Wołomin, Mińsk Maz., Warszawa, Otwock, Grodzisk Mazowiecki, Ożarów Maz., Żyrardów, Legionowo, Piaseczno

Media społecznościowe

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń