Anna Ciubak Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

Kompleksowa obsługa w zakresie księgowości, kadr, rozliczeń z ZUS.

Biura rachunkowe
ul. Witolda Pileckiego 2/23, 05-820 Piastów mazowieckie
poniedziałek 09:00 - 17:00
wtorek 09:00 - 17:00
środa 09:00 - 17:00
czwartek 09:00 - 17:00
piątek 09:00 - 17:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(22) 753 63 90
Adres korespondencyjny
ul. Witolda Pileckiego 2/23, 05-820 Piastów mazowieckie

Informacje

O nas
Księgowością zajmujemy się od 1992 roku.

Tak długoletni staż pracy w warunkach ciągłej zmienności przepisów regulujących podstawę istnienia i zasady działania rożnych podmiotów gospodarczych umożliwił nam zdobycie wszechstronnego doświadczenia księgowego.

Posiadamy członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Warszawie.

Działamy na podstawie uzyskanej licencji Ministra Finansów (nr 16642/00) oraz spełniamy wymagane prawnie warunki do posiadania ubezpieczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego.

• Księgowość Piastów
• Biuro rachunkowe Piastów
• Biuro księgowe Piastów
• Rachunkowość Piastów
• Usługi księgowe Piastów
• Podatki Piastów
• Rozliczenia podatkowe Piastów

Opis działalności
Pełna obsługa księgowo kadrowa wszelkich form działalności gospodarczej.
Produkty i usługi
Pełna obsługa księgowo kadrowa, wszelkich form działalności gospodarczej.

Sprawozdawczość dla: US, GUS, służby celnej, NBP, WIOŚ i innych.

Biura rachunkowe, usługi księgowe, usługi rachunkowe, podatki, księgowość, rachunkowość, kadry, płace, rozliczenia podatkowe, Piastów, Warszawa, mazowieckie.

Obsługa księgowości
• Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zarówno dla potrzeb prawa podatkowego jak i bilansowego
• Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług
• Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków dochodowych ( od osób prawnych, od osób fizycznych), podatku VAT i innych
• Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych
• Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych
• Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS
• Przygotowywanie deklaracji INTRASTAT
• Inne czynnościuzgodnione indywidualnie z Klientem (np. dot. opłaty środowiskowej, opłaty produktowej itp).

Usługi kadrowo - płacowe
• Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem regulaminu funkcjonującego w firmie
• Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń
• Sporządzanie oraz przekazywanie drogą elektroniczną rozliczeń i deklaracji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
• Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
• Przygotowywanie informacji o wynagrodzeniach poszczególnych pracowników w dowolnej formie
• Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
• Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników


• Księgowość Piastów
• Biuro rachunkowe Piastów
• Biuro księgowe Piastów
• Rachunkowość Piastów
• Usługi księgowe Piastów
• Podatki Piastów
• Rozliczenia podatkowe Piastów

Marki i specjalizacje
Biura rachunkowe, usługi księgowe, usługi rachunkowe, podatki, księgowość, rachunkowość, kadry, płace, rozliczenia podatkowe, Piastów, Warszawa, mazowieckie.

• Księgowość Piastów
• Biuro rachunkowe Piastów
• Biuro księgowe Piastów
• Rachunkowość Piastów
• Usługi księgowe Piastów
• Podatki Piastów
• Rozliczenia podatkowe Piastów

Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
grodziski, grójecki, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, Warszawa, żyrardowski

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń