LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp.j.

Termometry, termohigrometry, barometry produkcja i wzorcownie - Laboratorium.

Sprzęt i wyposażenie laboratoriów
ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły mazowieckie
poniedziałek 6:00 - 15:00
wtorek 6:00 - 15:00
środa 6:00 - 15:00
czwartek 6:00 - 15:00
piątek 6:00 - 15:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
(1 opinia) napisz opinię

Kontakt

Strona www
Telefon
(22) 753 61 30
227536130
227536136
227536032
Adres korespondencyjny
ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły mazowieckie

Informacje

O nas
- Termometry, higrometry, barometry, anemometry, rejestratory, systemy monitoringu mikroklimatu pomieszczeń, stacje meteorologiczne, czujniki przewodowe i bezprzewodowe WiFi i GSM.
- Programy komputerowe do transmisji, wizualizacji, sygnalizacji alarmowej, rejestracji i archiwizacji pomiarów mikroklimatu pomieszczeń i warunków meteorologicznych.
- Usługi wzorcowania cyfrowych czujników temperatury, wilgotności, ciśnienia i przepływu powietrza (Laboratorium Akredytowane AP 067).
- Usługi badania mikroklimatu pomieszczeń (Laboratorium Akredytowane AB 679).
- Kompleksowe opomiarowanie laboratoriów, pomieszczeń magazynowych i transportu archiwizacja, alarmowanie, powiadamianie SMS.
- Sprzedaż i wypożyczanie czujników, serwis, instalacje, szkolenia, świadectwa wzorcowania, walidacja, kwalifikacja systemów.
- Walidacja wdrażanych systemów skomputeryzowanych wg GDP, GMP.
Opis działalności
Termometry, higrometry, barometry, anemometry, rejestratory, systemy monitoringu mikroklimatu, stacje meteorologiczne, wzorcowanie temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, Laboratorium Akredytowane AP 067 i AB 679.
Produkty i usługi
Oferta cyfrowych czujników elektronicznych do pomiaru i rejestracji parametrów mikroklimatu takich jak:
- temperatura (termometry, pirometry,czujnik temperatury, przetworniki),
- wilgotność powietrza (higrometry, termohigrometry, psychrometry),
- wilgotność materiałów (wilgotnościomierze),
- ciśnienie powietrza (barometry, ciśnieniomierze różnicowe),
- przepływ powietrza (anemometry, wiatromierze),
- stężenie dwutlenku węgla CO2 i tlenu O2 (mierniki stężenia gazów),
- pomiary meteorologiczne.

Oferta usług:
- wzorcowanie temperatury, wilgotności,ciśnienia i przepływu powietrza (Laboratorium Akredytowane AP 067),
- wzorcowanie termometrów, higrometrów, barometrów, anemometrów, pirometrów, kamer termowizyjnych, komór klimatycznych i cieplarek (Laboratorium Akredytowane AP 067),
- wzorcowanie termometrów także poza siedzibą laboratorium, w środkach transportu (Laboratorium Akredytowane AP 067),
- badania mikroklimatu pomieszczeń (Laboratorium Akredytowane AB 679),
- instalacja, konfiguracja i serwis przyrządów, systemów pomiarowych i oprogramowania,
- szkolenia dotyczące oferowanych przyrządów i systemów,
- wykonywanie walidacji zainstalowanych systemów pomiarowych i systemów skomputeryzowanych wraz z analizą ryzyka, zgodnie z wymaganiami "Dobrych Praktyk" GDP i GMP,
- wynajem przyrządów do monitorowania mikroklimatu.

Cechy wyróżniające oferowane systemy pomiarowe to:
- dokładność pomiarów, niezawodność przyrządów, prostota obsługi,
- zdalny pomiar, cyfrowa transmisja, centralny odczyt, rejestracja wyników pomiarów,
- łatwe przenoszenie wyników pomiarów do standardowego komputera PC,
- transmisja danych przez Internet,
- bezprzewodowa transmisja danych przez WiFi i GSM,
- sygnalizacja przekroczenia nastawnych progów alarmowych i stanów awaryjnych,
- świadectwo typu Głównego Urzędu Miar dla termohigrometrów,
- indywidualne świadectwo wzorcowania z akredytowanych laboratoriów,
- świadectwo PZH dopuszczające do stosowania termometrów w przemyśle spożywczym.
Marki i specjalizacje
• Termometry, higrometry, barometry, anemometry, rejestratory, systemy monitoringu mikroklimatu pomieszczeń, stacje meteorologiczne, czujniki bezprzewodowe WiFi i GSM.
• Programy komputerowe do transmisji, wizualizacji, sygnalizacji alarmowej, rejestracji i archiwizacji pomiarów mikroklimatu pomieszczeń i warunków meteorologicznych.
• Usługi wzorcowania cyfrowych czujników temperatury, wilgotności, ciśnienia i przepływu powietrza (Laboratorium Akredytowane AP 067).
Certyfikaty
Firma LAB-EL pracuje zgodnie z posiadanymi certyfikatami:• ISO 9001:2015,• PN-EN ISO/IEC 17025:2005,• Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcujacego AP 067,• Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 679.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:

Opinie

(1 opinia) napisz opinię
H
L
Hurtownia Leków
Firma z profesjonalną ofertą, polecam!

Słowa kluczowe

co2,