LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp.j.

Termometry termohigrometry barometry produkcja i wzorcownie, systemy rejestracji

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły mazowieckie
poniedziałek 6:00 - 15:00
wtorek 6:00 - 15:00
środa 6:00 - 15:00
czwartek 6:00 - 15:00
piątek 6:00 - 15:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(22) 753 61 30
227536130
info@label.pl
227536136
227536032
info@label.pl
Adres korespondencyjny
ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły mazowieckie

Informacje

O nas
- Termometry, higrometry, barometry, anemometry, rejestratory, systemy monitoringu mikroklimatu pomieszczeń, stacje meteorologiczne, czujniki przewodowe i bezprzewodowe WiFi i GSM.
- Programy komputerowe do transmisji, wizualizacji, sygnalizacji alarmowej, rejestracji i archiwizacji pomiarów mikroklimatu pomieszczeń i warunków meteorologicznych.
- Usługi wzorcowania cyfrowych czujników temperatury, wilgotności, ciśnienia i przepływu powietrza (Laboratorium Akredytowane AP 067).
- Usługi badania mikroklimatu pomieszczeń (Laboratorium Akredytowane AB 679).
- Kompleksowe opomiarowanie laboratoriów, pomieszczeń magazynowych i transportu archiwizacja, alarmowanie, powiadamianie SMS.
- Sprzedaż i wypożyczanie czujników, serwis, instalacje, szkolenia, świadectwa wzorcowania, walidacja, kwalifikacja systemów.
- Walidacja wdrażanych systemów skomputeryzowanych wg GDP, GMP.
Opis działalności
Termometry, higrometry, barometry, anemometry, rejestratory, systemy monitoringu mikroklimatu, stacje meteorologiczne, wzorcowanie temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, Laboratorium Akredytowane AP 067 i AB 679.
Produkty i usługi
Oferta cyfrowych czujników elektronicznych do pomiaru i rejestracji parametrów mikroklimatu takich jak:
- temperatura (termometry, pirometry,czujnik temperatury, przetworniki),
- wilgotność powietrza (higrometry, termohigrometry, psychrometry),
- wilgotność materiałów (wilgotnościomierze),
- ciśnienie powietrza (barometry, ciśnieniomierze różnicowe),
- przepływ powietrza (anemometry, wiatromierze),
- stężenie dwutlenku węgla CO2 i tlenu O2 (mierniki stężenia gazów),
- pomiary meteorologiczne.

Oferta usług:
- wzorcowanie temperatury, wilgotności,ciśnienia i przepływu powietrza (Laboratorium Akredytowane AP 067),
- wzorcowanie termometrów, higrometrów, barometrów, anemometrów, pirometrów, kamer termowizyjnych, komór klimatycznych i cieplarek (Laboratorium Akredytowane AP 067),
- wzorcowanie termometrów także poza siedzibą laboratorium, w środkach transportu (Laboratorium Akredytowane AP 067),
- badania mikroklimatu pomieszczeń (Laboratorium Akredytowane AB 679),
- instalacja, konfiguracja i serwis przyrządów, systemów pomiarowych i oprogramowania,
- szkolenia dotyczące oferowanych przyrządów i systemów,
- wykonywanie walidacji zainstalowanych systemów pomiarowych i systemów skomputeryzowanych wraz z analizą ryzyka, zgodnie z wymaganiami "Dobrych Praktyk" GDP i GMP,
- wynajem przyrządów do monitorowania mikroklimatu.

Cechy wyróżniające oferowane systemy pomiarowe to:
- dokładność pomiarów, niezawodność przyrządów, prostota obsługi,
- zdalny pomiar, cyfrowa transmisja, centralny odczyt, rejestracja wyników pomiarów,
- łatwe przenoszenie wyników pomiarów do standardowego komputera PC,
- transmisja danych przez Internet,
- bezprzewodowa transmisja danych przez WiFi i GSM,
- sygnalizacja przekroczenia nastawnych progów alarmowych i stanów awaryjnych,
- świadectwo typu Głównego Urzędu Miar dla termohigrometrów,
- indywidualne świadectwo wzorcowania z akredytowanych laboratoriów,
- świadectwo PZH dopuszczające do stosowania termometrów w przemyśle spożywczym.
Marki i specjalizacje
• Termometry, higrometry, barometry, anemometry, rejestratory, systemy monitoringu mikroklimatu pomieszczeń, stacje meteorologiczne, czujniki bezprzewodowe WiFi i GSM.
• Programy komputerowe do transmisji, wizualizacji, sygnalizacji alarmowej, rejestracji i archiwizacji pomiarów mikroklimatu pomieszczeń i warunków meteorologicznych.
• Usługi wzorcowania cyfrowych czujników temperatury, wilgotności, ciśnienia i przepływu powietrza (Laboratorium Akredytowane AP 067).
Certyfikaty
Firma LAB-EL pracuje zgodnie z posiadanymi certyfikatami:• ISO 9001:2015,• PN-EN ISO/IEC 17025:2005,• Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcujacego AP 067,• Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 679.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi na terenie całego kraju, m.in. na obszarze wymienionych miejscowości:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe

anemometr, anemometry, aparatura pomiarowa, badanie rozkładu, badanie temperatury, badanie wilgotności, barometr, barometr elektroniczny, barometr laboratoryjny, barometr wzorcowanie, barometry, co ile wzorcować, co2, czasookres wzorcowania, czujnik co2, czujnik promieniowania, czujnik wiatru, czujnik zalania, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, czujniki wilgotności, deszczomierz, do serwerowni, dwutlenek węgla, higrograf, higrometr, higrometr wzorcowanie, higrometry, kalkulator punktu rosy, kestrel, kontrola mikroklimatu, laboratorium akredytowane, legalizacja higrometrów, legalizacja termohigrometrów, legalizacja termometrów, meteorologiczne, miernik co2, miernik dwutlenku węgla, miernik temperatury, miernik wiatru, miernik wilgotności, mierniki ciśnienia, mierniki promieniowania, monitoring klimatu, pirometr, pomiar ciśnienia, pomiar co2, pomiar temperatury, pomiar wiatru, pomiar wilgotności, przepływomierz, psychrometr, regulator pid, regulator wilgotności, regulatory, rejestracja temperatury, rejestracja wilgotności, rejestrator temperatury, rejestrator wilgotności, rejestratory danych, rozkład temperatury, stacja meteorologiczna, stacje pogodowe, sterownik klimatu, stężenie co2, termograf, termohigrobarometr, termohigrometr, termohigrometr wzorcowanie, termohigrometry, termometr, termometr bezdotykowy, termometr elektroniczny, termometr precyzyjny, termometr wzorcowanie, termometry, termometry elektroniczne, termometry laboratoryjne, wiatromierz, wilgotnościomierz, wzorcowanie, wzorcowanie barometrów, wzorcowanie barometru, wzorcowanie czujników, wzorcowanie higrometrów, wzorcowanie higrometru, wzorcowanie termohigrometrów, wzorcowanie termohigrometru, wzorcowanie termometrów