Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane

Badania geotechniczno-geologiczne gruntów, betonów, nawierzchni, mieszanek

ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
600 957 085
Adres korespondencyjny
ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew mazowieckie
Może cię zainteresować

Informacje

Opis działalności
Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane znajduje się w miejscowości Pogroszew,na terenie województwa mazowieckiego. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze geologiczno-geotechnicznej i laboratoryjnej dla robót drogowych.
Produkty i usługi
W skład naszych usług wchodzą:
1. Badania geotechniczno-geologiczne
- wiercenia geologiczno-inżynierskie, geotechniczne
- dokumentacje geotechniczne określające warunki posadowienia obiektów budowlanych
- badania geologiczne pod domki jednorodzinne
- badania geologiczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
- dokumentacje geologiczno-inżynierskie
- dokumentacje badań podłoża gruntowego
- odbiór podłoża gruntowego w wykopie fundamentowym
- badanie nasypów
- badania i odbiory wykopów
- badanie stopnia i wskaźnika zagęszczenia
Ponadto: operaty wodnoprawne, projekty i dokumentacje hydrogeologiczne, nadzory geotechniczne inwestycji.
2. Badania gruntów i kruszyw: skład ziarnowy - analiza granulometryczna, krzywa uziarnienia, wskaźnik różnoziarnistości i krzywizny, współczynnik filtracji, wskaźnik piaskowy, wskaźnik nośności CBR, zawartość siarki, zawartość zanieczyszczeń obcych, wilgotność, maksymalna gęstość objętościowa szkieletu (wg metody Proctora), wilgotność optymalna (wg metody Proctora), granice konsystencji: płynności, plastyczności, wskaźnik plastyczności, zawartość zanieczyszczeń organicznych, odczyn pH, zawartość węglanów wapnia
3. Badania betonów i stabilizacji:
- pobranie i wykonanie próbek wraz z pielęgnacją w warunkach normowych
- badanie konsystencji mieszanki betonowej
- badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
- badanie wytrzymałości na ściskanie
- badanie nasiąkliwości
- opracowanie recept laboratoryjnych
4. Badania mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mieszanek MCE:
- uziarnienie mieszanki kruszyw - ekstrakcja
- zawartość asfaltu
- gęstość, gęstość objętościowa
- zagęszczenie warstwy z wykonaniem próbek Marshalla
Ponadto: oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni, stabilność i odkształcenie, rozciąganie pośrednie, odporność na działanie wody i mrozu – ITSR, moduł sztywności.
Certyfikaty
Posiadamy wymagane certyfikaty.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
Skierniewice, grodziski, legionowski, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, Warszawa, żyrardowski

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń