Matest Geotechnika Laboratorium Budowlane

Badania geotechniczno-geologiczne gruntów, betonów, nawierzchni, mieszanek.

ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
600 957 085
Adres korespondencyjny
ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew mazowieckie
Może cię zainteresować

Informacje

O nas
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze geologiczno-geotechnicznej i laboratoryjnej dla budownictwa. Wykonujemy badania dla całego asortymentu robót ziemnych, konstrukcji drogowych, stabilizacji gruntu przy użyciu spoiw hydraulicznych, stabilizacji mechanicznej, nawierzchni betonowych i asfaltowych.
Dysponujemy aparaturą badawczą posiadającą niezbędne świadectwa uwierzytelnienia oraz certyfikaty jakości. Badania wykonujemy według obowiązujących Polskich i Europejskich Norm oraz Specyfikacji Technicznych.
Opis działalności
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze geologiczno-geotechnicznej i laboratoryjnej dla robót drogowych:Terenowe badanie zagęszczenia i nośności gruntu oraz warstw konstrukcji drogowych• Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i badań podłoża gruntowego• Sprawdzanie właściwości materiałów stosowanych w drogownictwie• Badania mieszanek mineralno-asfaltowych
Produkty i usługi
W skład naszych usług wchodzą :
Badania geotechniczno-geologiczne
wiercenia geologiczno-inżynierskie, geotechniczne
dokumentacje geotechniczne określające warunki posadowienia obiektów budowlanych
badania geologiczne pod domki jednorodzinne
badania geologiczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
dokumentacje geologiczno-inżynierskie
dokumentacje badań podłoża gruntowego
odbiór podłoża gruntowego w wykopie fundamentowym
badanie nasypów
badania i odbiory wykopów
badanie stopnia i wskaźnika zagęszczenia
operaty wodnoprawne
projekty i dokumentacje hydrogeologiczne
nadzory geotechniczne inwestycji
Badania gruntów i kruszyw:
skład ziarnowy - analiza granulometryczna, krzywa uziarnienia
wskaźnik różnoziarnistości i krzywizny, współczynnik filtracji
wskaźnik piaskowy
wskaźnik nośności CBR,
zawartość siarki
zawartość zanieczyszczeń obcych
wilgotność
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu (wg metody Proctora)
wilgotność optymalna (wg metody Proctora)
granice konsystencji: płynności, plastyczności
wskaźnik plastyczności
zawartość zanieczyszczeń organicznych
odczyn pH
zawartość węglanów wapnia
kapilarność bierna
oznaczenie gęstości i nasiąkliwości
Badania betonów i stabilizacji:
pobranie i wykonanie próbek wraz z pielęgnacją w warunkach normowych
badanie konsystencji mieszankibetonowej
badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
badanie wytrzymałości na ściskanie
badanie nasiąkliwości
opracowanie recept laboratoryjnych
Badania mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mieszanek MCE:
uziarnienie mieszanki kruszyw - ekstrakcja
zawartość asfaltu
gęstość, gęstość objętościowa
zagęszczenie warstwy z wykonaniem próbek Marshalla
oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni
stabilność i odkształcenie
rozciąganie pośrednie
odporność na działanie wody i mrozu – ITSR
moduł sztywności badanie sczepności warstw – badanie wytrzymałości na ścinanie połączenia warstw asfaltowych w aparacie Leutnera
Marki i specjalizacje
Dysponujemy aparaturą badawczą posiadającą niezbędne świadectwa uwierzytelnienia oraz certyfikaty jakości.|
Badania wykonujemy według obowiązujących Polskich i Europejskich Norm oraz Specyfikacji Technicznych.
Dokładny wykaz sprzętu jakim dysponujemy znajdziecie państwo na naszej stronie www.
Certyfikaty
Posiadamy wymagane certyfikaty.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych miejscowości:
Nowy Dwór Mazowiecki, Skierniewice, Pruszków, Warszawa, Sochaczew, Grodzisk Mazowiecki, Ożarów Maz., Żyrardów, Legionowo, Piaseczno

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń