Wyniki dla międzynarodowe znaki towarowe - 12 firm.

Filtry:
 • ul. Andrzeja 10/1/4, 40-061 Katowice
  ...międzynarodowych znaków towarowych, unijnych znaków towarowych i unijnych wzorów przemysłowych - opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków w systemie patentu europejskiego i PCT - badanie stanu techniki i zdolności rejestrowej w/w przedmiotów własności przemysłowej - reprezentowanie stron przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym...
 • ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 31a/1, 30-348 Kraków
  ...Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie szeroko pojętej własności intelektualnej. Pomagamy w uzyskiwaniu ochrony w zakresie wynalazków ze wszystkich dziedzin techniki, wzorów przemysłowych i użytkowych, znaków towarowych, czy nazw handlowych. Prowadzimy sprawy osób prywatnych (twórców, wynalazców, biznesmenów), jak również działamy na rzecz...
 • ul. Aleje Jerozolimskie 101/18, 02-011 Warszawa
  ...Proponujemy Państwu doradztwo i pośrednictwo przy następujących sprawach: - Znaki towarowe, - Wzory użytkowe, - Wzory przemysłowe, - Oznaczenia geograficzne, - Terytorialność praw. Oprócz tego wykonujemy również czynności związane z przeniesieniem oraz egzekwowaniem praw. Nasza specjalność to kompleksowa pomoc przy uzyskaniu i utrzymaniu praw...
 • ul. Żabie Oczko 6, 05-822 Milanówek
  ...Znak towarowy to wszystko to, co może zostać przedstawione graficznie, czyli np. wyrazy, slogany, rysunki oraz ornamenty. Do tej kategorii zaliczyć można również różnego rodzaju sygnały dźwiękowe i formy przestrzenne. W branży przedsiębiorczej znakami towarowymi są logo, nazwa oraz marka firmy. Istotne jest, aby każdy z nich był inny od oznacze...
 • ul. Mazowiecka 28a/8-9, 30-019 Kraków
  ...wzoru przemysłowego, - ochrona wzorów użytkowych, - prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym, - wspólnotowy znak towarowy, - wspólnotowy wzór przemysłowy, - międzynarodowa rejestracja znaków towarowych. W zakres obowiązków wchodzi także opracowywanie opinii w sprawach własności przemysłowej oraz reprezentacja firm w sprawach związanych...
 • ul. Pustułeczki 30a/1, 02-811 Warszawa
  ...doświadczeniu rzecznika kancelaria świadczy usługi w szerokim zakresie. W ofercie między innymi: Przygotowywanie zgłoszeń, zgłaszanie i zastępowanie w postępowaniu o udzielenie praw wyłącznych w kraju i za granicą na: wynalazki wzory użytkowe wzory przemysłowe znaki towarowe Reprezentowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i właściwymi...
 • ul. Ozimska 63a, 45-368 Opole
  ...tłumaczenia CV, listumotywacyjnego - tłumaczenia umów, kontraktów - tłumaczenia dokumentów towarowych - tłumaczenia deklaracji podatkowe - tłumaczenia raportów finansowych - tłumaczenia zgłaszanej reklamacji - tłumaczenia reklamowe, marketingowe, prasowe - tłumaczenia notatek służbowych - tłumaczenia analizy Świetnie odnajdujemy się również w branży prawnej...
 • ul. Ozimska 63a, 45-368 Opole
  ...tłumaczenia CV, listumotywacyjnego - tłumaczenia umów, kontraktów - tłumaczenia dokumentów towarowych - tłumaczenia deklaracji podatkowe - tłumaczenia raportów finansowych - tłumaczenia zgłaszanej reklamacji - tłumaczenia reklamowe, marketingowe, prasowe - tłumaczenia notatek służbowych - tłumaczenia analizy Świetnie odnajdujemy się również w branży prawnej...
 • ul. Piotrkowska 249/251/11a, 90-456 Łódź
  ...logo - znak towarowy - patent - rejestracja znaku towarowego w Polsce - międzynarodowa rejestracja znaku towarowego - wynalazek - reprezentacja przed OHIM - reprezentacja przed Urzędem Patentowym - rejestracja spółek - przekształcenia spółek - windykacja należności - prawo podatkowe - reprezentowanie klientów przed sądami - prowadzenie negocjacji...
 • ul. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków
  ...rachunkowych, - tworzenie i wdrażanie (a także weryfikacja) efektywnych systemów rachunkowości, - pełny zakres obsługi kadrowo-płacowej i wiele więcej. Zapewniamy doradztwo w zakresie księgowości, doradztwo transakcyjne, doradztwo podatkowe i biznesowe. Wykonujemy wyceny spółek, znaków towarowych, aportów. Przeprowadzamy audyty (tzw. audyty zewnętrzne...
 • ul. Nowowiejska 1/3/9, 00-643 Warszawa
  ...Wewnętrznego (OHIM), • Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), • Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO/OMPI); Przeprowadzamy też badania i poszukiwania patentowe rozwiązań technicznych, badania znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Sporządzamy umowy związane z ochroną własności przemysłowej. Zapraszamy...
 • ul. Kościuszki 33, 18-300 Zambrów
  ...zamówień publicznych, prawa upadłościowego i układowego, prawa pracy, prawa przewozowego, prawa reklamy i sponsoringu, prawa środków masowego przekazu, prawa antymonopolowego, nieuczciwej konkurencji, prawa własności intelektualnej, znaków towarowych, patentów prawa papierów wartościowych, prawa finansowego, prawa podatkowego, prawa bankowego, prawa...