Żary

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Żary to miasto położone we wschodniej części regionu Wzniesienia Żarskie i na terenach regionu Bory Dolnośląskie, między dwoma dopływami Odry: Bobrem i Nysą Łużycką. Znajduje się w województwie lubuskiego, jest gminą miejską, siedzibą gminy wiejskiej Żary i powiatu żarskiego. Zajmuje obszar 33,49 kilometrów kwadratowych i liczy 37 304 mieszkańców.

Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z kroniki Thietmara z 1007 roku. Prawa miejskie uzyskało one w 1260 roku. Miasto przechodziło pod zwierzchnictwa różnych władców, od Piastów śląskich w 1364 roku po elektorów saskich w XIX wieku. W XIX w. miasto stało się prężnym ośrodkiem przemysłowym. Po II wojnie światowej miasto zostało zdobyte przez Armię Czerwoną w lutym 1945 roku.

W Żarach znajdują się zabytki takie jak kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z lat 1914–1917, kościół szpitalny pod wezwaniem Świętego Ducha z XIV wieku, kościół cmentarny z drugiej połowy XIII, zespół klasztorny franciszkanów, z XIII/XIX wieku czy kościół pod wezwaniem świętej Barbary z XIV-XV wieku.

Obszar:
22,00 km2
Liczba ludności:
około 37 000
Województwo:
lubuskie
Kody pocztowe:
68-200
68-203
Liczba podmiotów gospodarczych:
2 871
Współrzędne geograficzne:
51.6420100 15.1369900