Panorama Białegostoku - najważniejsze informacje o mieście

Panorama Białegostoku

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Białystok w liczbach

Obszar:
102 km2
Liczba ludności:
około 293 000
Województwo:
podlaskie
Kody pocztowe:
od 15-001 do 15-959
Liczba podmiotów gospodarczych:
26 868
Współrzędne geograficzne:
53.1323980 23.1591679

Informacje o mieście

Miasto Białystok położone w północno-wschodniej Polsce jest stolicą województwa podlaskiego. Jest również siedzibą władz powiatu podlaskiego. Znajduje się na Nizinie Północnopodlaskiej obok rzeki Białej. Liczba ludności wynosi około 297,6 tysięcy.

Białystok leżący na Wysoczyźnie Białostockiej znajduje się na 2 miejscu wśród miejscowości wojewódzkich w kwestii gęstości zaludnienia. Znajduje się w centrum województwa podlaskiego. Jest ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym i naukowym.

Powstałe w XV wieku miasto może się dziś poszczycić licznymi atrakcjami. Nazywane Zielonymi Płucami zachęca do odwiedzenia licznych parków na przykład Centralnego, Branickich lub Konstytucji 3 Maja. Do zabytków zaliczają się natomiast budynki renesansowe, barokowe czy gotyckie, obiekty powstałe w XX wieku, a także szlaki turystyczne na przykład Dziedzictwa Żydowskiego.

Białystok to również ośrodek wielu kultur: Białorusinów, Rosjan, Tatarów, Romów czy Ukraińców.