Maków Mazowiecki

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Maków Mazowiecki położony jest w centralnej Polsce, nad rzeką Orzyc. Znajduje się w województwie mazowieckim, jest siedzibą powiatu makowskiego. Maków zajmuje obszar o wielkości 10,3 kilometrów kwadratowych i, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczy 9938 mieszkańców.

Na tym terenie istniało osadnictwo już w XI wieku. Maków Mazowiecki uzyskał prawa miejskie w 1421 roku. Najpierw był on miastem książęcym, później królewskim, a w końcu siedzibą starostwa niegrodowego. Wielki pożar w 1620 roku rozpoczął upadek miasta, pogłębiony później przez wojny szwedzkie. Podczas rozbiorów Maków Mazowiecki znalazł się pod zaborem pruskim. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej linią Orzyca przebiegała przez kilka dni linia frontu.

W Makowie Mazowieckim znajdziemy zabytki takie jak kościół parafialny pod wezwaniem Bożego Ciała, zbudowany na przełomie XIV i XV wieku, układ urbanistyczny Starego Miasta z XIX wieku, czy zabytki kultury żydowskiej, takie jak łaźnia rytualna, dom kahalny i dom modlitwy, czy budynek dawnej bożnicy z połowy XIX wieku.

Obszar:
10,30 km2
Liczba ludności:
około 10 000
Województwo:
mazowieckie
Kody pocztowe:
06-200
Liczba podmiotów gospodarczych:
784
Współrzędne geograficzne:
52.8649700 21.1001100