Parczew

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Parczew jest miastem znajdującym się w województwie lubelskim. Położone jest na obszarze Równiny Parczewskiej, przy ujściu rzek Konotopy i Kołodziejki do Piwonii. Miasto jest siedzibą władz powiatu parczewskiego. Zajmuje obszar 8, 05 kilometrów kwadratowych i liczy 10 648 mieszkańców.

Prawa miejskie Parczew uzyskał w 1401 roku i niedługo później został wyznaczony na miejsce zjazdów sejmów polsko-litewskich. Był siedzibą starostwa niegrodowego i intensywnie się rozwijał, co zostało zahamowane przez rozbiory Polski. W latach okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej, miasto było silnym ośrodkiem konspiracyjnym.

W Parczewie znajdziemy zabytki takie jak neogotycka bazylika kolegiacka z lat 1905–1913, drewniana dzwonnica z 1675 roku, hala targowa z 1938 roku, budynek dawnej synagogi z końca XIX wieku, budynek dawnej szkoły powszechnej z końca XIX wieku, budynek dawnej mykwy z początku XX wieku.

Obszar:
8 km2
Liczba ludności:
około 10 600
Województwo:
lubelskie
Kody pocztowe:
21-200
Liczba podmiotów gospodarczych:
823
Współrzędne geograficzne:
51.6402700 22.9003200

Inne miasta