Radziejów

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Radziejów jest położony na Kujawach, na południu województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą władz powiatu radziejowskiego oraz gminy wiejskiej Radziejów. Zajmuje obszar 5,69 kilometrów kwadratowych i, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczy sobie 5516 mieszkańców.

Pierwsza wzmianka o Radziejowie pochodzi z 1142 roku. W XIII wieku miasto stało się znaczącym ośrodkiem administracyjnym. W 1298 roku Władysław Łokietek, książę Polski, nadał mu miejskie prawo magdeburskie. W wyniku II rozbioru Polski miasto trafiło do Prus. Radziejów prawa miejskie uzyskał ponownie w 1919 roku. Do Polski został ponownie włączony po II wojnie światowej, w 1945 roku.

W mieście znajdziemy zabytki takie jak kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny fundacji biskupa krakowskiego Jana Grota z 1331 roku, kościół i klasztor franciszkanów z 1331 roku ufundowany przez króla Władysława Łokietka, ratusz z 1826 roku i domy z XIX wieku.

Obszar:
6 km2
Liczba ludności:
około 5 500
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Kody pocztowe:
88-200
Liczba podmiotów gospodarczych:
495
Współrzędne geograficzne:
52.6266800 18.5257000

Inne miasta