Tarnów - najważniejsze informacje o mieście

Tarnów

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Tarnów leży na południe od Kotliny Sandomierskiej, na Pogórzu Karpackim, nad ujściem rzeki Białej do Dunajca. To miasto na prawach powiatu, znajduje się w województwie małopolskim, jest również siedzibą władz powiatu tarnowskiego. Tarnów zajmuje obszar 72,38 kilometrów kwadratowych i, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczy 108 177 mieszkańców.

Miasto Tarnów wzmiankowane jest w piśmie po raz pierwszy przez Jana Długosza w 1309 roku. W 1330 roku zostało ono lokowane na prawie magdeburskim. W I połowie XIV wieku powstał tu również duży murowany zamek. W tym czasie rozpoczął się również rozwój miasta zahamowany trzema wielkimi pożarami w XV wieku. Ponownie miasto zostało zniszczone przez potop szwedzki. Od 1772 roku Tarnów znajdował się pod zaborem austriackim.

W Tarnowie znajdziemy zabytki takie jak relikty wczesnośredniowiecznego grodu drewniano-ziemnego na Górze świętego Marcina, głównie XIX-wieczna zabudowa rynku Starego Miasta, ratusz z połowy XIV wieku, Dom Mikołajowski z 1524 roku, pozostałość po starej synagodze, ruiny zamku Tarnowskich, Młyn Szancera, Mykwa w stylu mauretańskim z 1904 roku, czy pozostałości murów miejskich z XIV-XVI wieku.

Obszar:
72,38 km2
Liczba ludności:
około 108 200
Województwo:
małopolskie
Kody pocztowe:
od 33-100 do 33-106

Liczba podmiotów gospodarczych:
8 975
Współrzędne geograficzne:
50.0121000 20.9858400