Dębica

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Dębica to miasto położone w Rynnie Podkarpackiej, na północnym skraju Pogórza Strzyżowskiego, nad rzeką Wisłoką. Znajduje się w województwie podkarpackim i jest siedzibą powiatu dębickiego. Miasto zajmuje powierzchnię 33,83 kilometrów kwadratowych i, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczy 42 924 mieszkańców.

Pierwsza wzmianka o Dębicy pochodzi z 1293 roku. W 1325 roku była ona siedzibą wikariatu złożonego z 14 parafii, była wówczas dużą i szybko rozwijającą się wsią. Prawa miejskie otrzymała w 1372 roku. Po najeździe tatarskim w 1502 roku Dębica niemal całkowicie się wyludniła, jednak pod wpływem nadawanych jej przywilejów w tym samym wieku osiągnęła szczyt swojego rozwoju. Ponownie zniszczona została podczas III wojny północnej i podniosła się dopiero na początku XX wieku.

W Dębicy znajdziemy zabytki takie jak kościół farny świętej Jadwigi z XVI wieku, cmentarz parafialny z I połowy XIX wieku, wraz z kaplicą grobową Raczyńskich z II połowy XIX wieku, park miejski z 1910 roku, synagogę Nowomiejską z II połowy XVIII wieku, cmentarz żydowski z przełomu XVII i XVIII wieku, dawny pałac Raczyńskich, dawne koszary z 1881 roku, czy zespół klasztorny Sióstr Służebniczek.
Obszar:
33,83 km2
Liczba ludności:
około 43 924
Województwo:
podkarpackie
Kody pocztowe:
od 39-200 do 39-201
39-210
Liczba podmiotów gospodarczych:
3 373
Współrzędne geograficzne:
50.0516400 21.4116900