Radzyń Podlaski

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Radzyń Podlaski leży na Nizinie Południowopodlaskiej, na skraju Równiny Łukowskiej blisko Pradoliny Wieprza. Znajduje się w województwie lubelskim i jest siedzibą władz powiatu radzyńskiego. Miasto rozciąga się na obszarze 22,31 kilometrów kwadratowych i liczy 15 656 mieszkańców.

Osadnictwo na tym terenie rozpoczęło się w pełni dopiero po polsko-litewskiej unii w Krewie. Prawa miejskie Radzyń Podlaski otrzymał w 1468 roku z rąk Kazimierza Jagiellończyka. Kolejni królowie nadawali miastu następne przywileje, prowadząc do jego rozwoju. Od 1741 roku do końca XVIII w. Radzyń był własnością rodu Potockich. Pomimo okupacji w 1915 roku udało się otworzyć w Radzyniu polską szkołę.

W Radzyniu Podlaskim znajdziemy zabytki takie jak Kościół Świętej Trójcy, budowany przez niemal połowę XVII wieku i ostatecznie ukończony w 1641 roku, Pałac Potockich z połowy XVIII wieku, oranżeria znajdująca się w parku pałacowym, sam park pałacowy, stary i nowy cmentarz żydowski, Pałac Szlubowskich i kaplica na cmentarzu.
Obszar:
22,31 km2
Liczba ludności:
około 15 700
Województwo:
lubelskie
Kody pocztowe:
21-300
21-315
Liczba podmiotów gospodarczych:
1 067
Współrzędne geograficzne:
51.7832000 22.6218500