Wyniki dla nadzory robót elektrycznych w lokalizacji powiat poznański, wielkopolskie - 2 firmy.

Filtry:
  • ul. Wrzesińska 56, 62-025 Kostrzyn
    ...sporządzenie projektów elektrycznych, - prowadzenie robót elektrycznych, - nadzorowanie robót elektrycznych, - sporządzanie projektów powykonawczych, - wykonywanie instalacji elektrycznych, - adaptacja instalacji elektrycznych. Zajmiemy się sporządzeniem kosztorysów ofertowych, powykonawczych oraz inwestorskich. Oferujemy zarówno wykonanie...
  • ul. Poznańska 13/1, 62-090 Sobota
    ...projekty wykonawcze wielobranżowe, - Projekty termomodernizacji, - Projekty kolorystyki elewacji, - Inwentaryzacje, - Kosztorysy, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, - Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - Świadectwa charakterystyki energetycznej, - Pełnimy również nadzory autorskie. Projekty wszelkich obiektów...