Wyniki dla opracowanie dokumentacji technicznej - 90 firm.

Filtry:
 • ul. Ratuszowa 11/235, 03-450 Warszawa
  ...postępujemy zgodnie z wymogami zleceniodawców, dokonując oceny stanu technicznego budynku w odniesieniu do jego ewentualnej modernizacji, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania czy nawet określenia możliwości odbudowy. Ekspertyza jest bardzo ważna, np. w przypadku, gdy budynek doznał uszkodzeń, w tym na skutek pożaru. Działania prowadzone przez naszą firm...
 • ul. Architektów 274a, 44-151 Gliwice
  ...budowlany z zakresu: - opracowanie dokumentacji technicznej - wykonanie kosztorysów - nadzór inwestorski nad wykonaniem robót - opracowanie opinii i ocen technicznych budynków (ekspertyzy techniczne) - projekty rozbiórki budynków...
 • ul. Podgórna 4, 40-026 Katowice
  ...urządzeń, sieci i instalacji energetycznych w zakresie: G-1 – elektryczność, G-2 – ciepło, G-3 – gaz. Szkolenia i egzaminy organizujemy w naszej siedzibie lub u Zleceniodawcy. Posiadamy Ośrodek Rzeczoznawstwa , który zapewnia usługi: • opracowanie ekspertyz i opinii techniczno-ekonomicznych, • sporządzanie niezbędnej dokumentacji technicznej (m.in...
 • ul. Strzelecka 20F, 63-800 Gostyń
  ...między innymi: - produkcja rozdzielnic niskiego napięcia, - uzbrajanie technologicznych linii przemysłowych w automatykę, - przeglądy instalacji elektrycznych dla marynarki wojennej, - opracowanie dokumentacji technicznej, - projekty szaf sterowniczych, - montaż szaf rozdzielczych. Wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliło na zdobycie głębokiego...
 • ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica
  ...mechanicznej oraz inne usługi z zakresu badań kwalifikacyjnych w pomieszczeniach czystych. Świadczy usługi związane z hydrogeologią, geotechniką oraz geologią złożową. Oferuje między innymi: - dokumentacje hydrogeologiczne, - opinie geotechniczne, - projektowanie ujęć wód podziemnych, - wiercenia, - nadzór nad robotami geologicznymi, - odbiory podłoża...
 • ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin
  ...wiadczymy kompleksowe usługi geologiczne i geotechniczne na potrzeby obsługi inwestycji związanych z budową dróg, mostów oraz obiektów kubaturowych. Wykonujemy badania i opracowania, w tym między innymi: - wstępne oceny warunków gruntowo-wodnych, - opinie geotechniczne, - dokumentacje badań podłoża gruntowego, - projekty geotechniczne...
 • ul. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO 2b, 61-248 Poznań
  ...wykorzystania w budownictwie. Fachowo przygotowuje opracowania. Oferuje: - projekty geotechniczne, - opinie geotechniczne, - projekty robót geologicznych, - dokumentacje geologiczno-inżynierskie, - dokumentacje badań podłoża gruntowego. Wykonuje wiercenia geologiczne, w tym miedzy innymi: wiercenia mechaniczne świdrami ślimakowymi, wiercenia mechaniczne...
 • ul. Handlowa 15, 81-061 Gdynia
  ...materiałów w zakresie ich przydatności do wykorzystania w budownictwie. Fachowo przygotowuje opracowania. Oferuje: - projekty geotechniczne, - opinie geotechniczne, - projekty robót geologicznych, - dokumentacje geologiczno-inżynierskie, - dokumentacje badań podłoża gruntowego. Wykonuje wiercenia geologiczne, w tym miedzy innymi: wiercenia mechaniczne...
 • ul. Targowa 59/3, 03-729 Warszawa
  ...prowadzą dokumentację techniczną obiektu i wymagane prawem książki techniczne, a także opracowują regulaminy, statuty i instrukcje regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej. Z każdego spotkania wspólnoty, gdzie uchwalane są uchwały, firma sporządza dokumentację. Sprawy techniczno-bytowe leżące w gestii firmy Administrator również dotyczą wielu...
 • ul. Targowa 59/3, 03-729 Warszawa
  ...prowadzenie wykazu lokatorów i lokali, zabezpieczanie dokumentacji nieruchomości i prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej nieruchomości. Ponadto spółka zajmuje się takimi zagadnieniami, jak: -opracowanie regulaminu wspólnoty, -opracowanie instrukcji, -opracowanie statutu wspólnoty, -przygotowanie projektów uchwał, -prowadzenie...
 • ul. Ząbkowicka 52, 58-200 Dzierżoniów
  ...Firma Studio Edytor powstała w 1991 roku. Siedziba znajduje się w Dzierżoniowie, w województwie dolnośląskim. Właścicielem jest Tomasz Ligęza...
 • ul. Ząbkowicka 52, 58-200 Dzierżoniów
  ...Przedsiębiorstwo Studio Edytor zostało założone w 1991 roku. Siedziba mieści się w Dzierżoniowie, w województwie dolnośląskim. Firmą zarządza Tomasz Ligęza...
 • Geoida Łukasz Oleksiński

  (0 opinii)
  Środa Otwarte całą dobę
  ul. Zauchy 9 B, 81-577 Gdynia
  ...oraz do celów sądowych - pomiary inwentaryzacyjne (powykonawcze) - obsługa realizacji budowy - podziały nieruchomości - wznowienie znaków granicznych - rozgraniczenia nieruchomości - tyczenia budynków oraz wszelkiego rodzaju budowli, dróg, uzbrojenia terenu - projektowanie map oraz rozliczanie powierzchni z map - opracowania kartograficzne dla biznesu...
 • ul. Szkolna 9 b, 59-900 Łagów
  ...które w ramach kompleksowej obsługi wykonujemy dla klienta. Wszystkie nasze działania podlegają ścisłej dokumentacji technicznej, z którą zleceniodawca może się zapoznać. Szczegółowe informacje dotyczące naszej działalności można znaleźć również na naszej stronie internetowej...
 • ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
  ...instrukcji BHP do maszyn i urządzeń w zakładach, - terminowe sporządzanie dokumentacji powypadkowych, - sporządzanie kart wypadku w drodze do pracy jak i z pracy, - prowadzenie ewidencji i monitorowanie pracowników pod względem szkoleń BHP, - prowadzenie audytów wewnętrznych oraz kontroli warunków pracy. Dodatkowo zajmujemy się zgłaszaniem wniosków...
 • ul. Przewóz 40a/53, 30-716 Kraków
  ...Jesteśmy wykwalifikowaną kadrą Biura projektów Szachmat, która posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania przeglądów technicznych oraz wystawiania opinii dla właścicieli obiektów budowlanych. Pracujemy z osobami, które posiadają uprawnienia wykonawcze, budowlane oraz projektowe w zakresie robót liniowych, obiektów zabytkowych...
 • ul. Przewóz 40a/53, 30-716 Kraków
  ...stanu budynku, - opracowanie projektu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla rozbiórki obiektów, - opracowanie projektów budowlanych wraz z dokumentacją wykonawczą, - projektowanie stalowych konstrukcji wsporczych, - projekty wykonawcze przebudowy i nadbudowy obiektów, - opracowanie projektów adaptacyjnych, - opracowanie analizy technicznej do studium...
 • 97-403 Kącik
  ...uzyskaniu uprawnień spawalniczych. Specjalizujemy się również w ocenie technologiczności dokumentacji projektowej oraz kosztorysowaniu przeprowadzanych prac. Do każdego zadania podchodzimy z ogromnym zaangażowaniem i dokładnością. Podczas przeprowadzanych szkoleń dla spawaczy zapewniamy materiały szkoleniowe i służymy doradztwem. Zatrudniani...
 • ul. Wyspiańskiego 4, 82-300 Elbląg
  ...kierujących pracownikami, - w kwestii bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, - dla osób wykonujących pracę zagranicą, - w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Oprócz tego centrom wykonuje rodoekspertyzy techniczne. Opracowuje dokumentację wózków jezdniowych i podnośników z mechanicznym napędem podnoszenia do odbioru przez UDT. Zajmuje...
 • ul. Witosa 28, 39-300 Mielec
  ...dopuszczenie na polski rynek.; • legalizacje butli (UDT), wymianę zaworów, zmianę medium, (do nurkowania, tlen, acetylen, azot, CO2, itp.); •sprzedaż gazów technicznych, napełnianie CO2; jako jedni z nielicznych wykonujemy profesjonalne pomiary wydajności sieci hydrantowej wraz z pełną dokumentacją wyników; • modernizacje, wymiany zaworów i naprawy sieci...
 • ul. Towarowa 28/29, 85-746 Bydgoszcz
  ...Głównym profilem działalności jest mechanika projektowa. Engineering specjalizuje się w wykonawstwie projektów dla przemysłu chemicznego, spożywczego, wentylacyjnego i petrochemicznego. Do pracy wykorzystywany jest zaawansowane oprogramowanie inżynierskie. Zakres usług obejmuje opracowania dokumentacji w oparciu o założenia technologiczne bąd...
 • ul. Towarowa 28/29, 85-746 Bydgoszcz
  ...przygotowanie dokumentacji transportowej oraz stoły montażowe. W ofercie znajdują się również: - projektowanie nowych urządzeń, - doradztwo techniczne, - kompleksowe opracowanie dokumentacji w oparciu o założenia technologiczne, - kompleksowy projekt rurociągów. Usługi świadczone są przy użyciu zaawansowanego oprogramowania inżynierskiego. Kadra pracownicza...
 • ul. Podmiejska 29, 72-100 Podańsko
  ...granic działek ewidencyjnych, - sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, - uzbrojenia terenu - wytyczanie w terenie obiektów budowlanych - sporządzanie dokumentacji powykonawczej budynków, budowli, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu Oprócz tego wykonujemy też pomiary inwentaryzacyjne, pomiary przekrojów rzek i wiele innych czynności. Działamy...
 • ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wielkopolski
  ...Firma Aqua Processer zlokalizowana jest w Gorzowie Wielkopolskim. W 1997 roku rozpoczęliśmy...
 • ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wielkopolski
  ...Firma Aqua Processer powstała w 1997 roku. Nasza siedziba znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim...