Rewen Poradnia Terapii Uzależnień

Pomoc w uzależnieniu od alkoholu, narkotyków, hazardu

Psychiatrzy psycholodzy i psychoterapeuci
ul. Gawrzyłowska 37, 39-200 Dębica podkarpackie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Rewen Poradnia Terapii Uzależnień
ul. Gawrzyłowska 37, 39-200 Dębica podkarpackie
Telefon
Rewen Poradnia Terapii Uzależnień

Informacje

Opis działalności firmy Rewen Poradnia Terapii Uzależnień w Dębica
Poradnia terapii uzależnień Rewen z Dębicy jest prowadzone przez mgr Renata Wojna - specjalistkę psychoterapii uzależnień.
Produkty i usługi
Od 15 lat poradnia niesie pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, zarówno osobom dorosłym, jak też dzieciom i młodzieży. Proponuje im pomoc w zakresie podstawowym i pogłębionym, a w szczególnych okolicznościach także tele-porady.

Działalność terapeutyczna poradni obejmuje:
- uzależnienie od hazardu,
- uzależnienie od komputera i Internetu,
- uzależnienie od narkotyków,
- uzależnienie od alkoholu.

Z terapii w poradni mogą skorzystać również osoby współuzależnione, z syndromami DDA i DDD.

Poradnia Rewen zapewnia wsparcie psychologiczne i psychoedukację osobom doświadczającym oraz stosującym przemoc domową. Prowadzi także konsultacje dla rodziców i opiekunów dzieci sprawiających kłopoty wychowawcze, w tym też agresywnych.

Kierowcy, którzy stracili prawo jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, mogą w poradni przejść obowiązkowy program psychoedukacyjny, zgodny ze standardami WOMP i prowadzony przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień. Na program kieruje Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Realizacja programu jest uzgadniania indywidualnie z kierowanym.

Tele-poradę, a także więcej informacji o zakresie udzielanej pomocy można uzyskać podczas kontaktu telefonicznego.
Zasięg działania
Firma Rewen Poradnia Terapii Uzależnień z lokalizacji: Dębica świadczy usługi m.in. w wymienionych obszarach:
podkarpackie

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń