Geologia I Geotechnika Karol Szymborski

badania geotechniczne, badania gruntu, hydrogeologia i geologia złożowa, studnie

Geolodzy i geofizycy
ul. Przykoszarowa 25 lok20, 18-400 Łomża podlaskie
Poniedziałek 08:00 - 20:00
Wtorek 08:00 - 20:00
Środa 08:00 - 20:00
Czwartek 08:00 - 20:00
Piątek 08:00 - 20:00
Sobota 08:00 - 16:00
Niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
(48) 505 01 24
Geologia I Geotechnika Karol Szymborski

Informacje

O nas
Nasza firma specjalizuje się w: geologii inżynierskiej, geotechnice, hydrogeologii i geologii złożowej. Zatrudniamy profesjonalnych geologów oraz osoby z wymaganymi uprawnieniami: kierownika ruchu do wierceń i prowadzenia kopalni odkrywkowych. W Łomży (woj. podlaskie) znajduje się siedziba firmy. Dokładne dane teleadresowe wraz z mapką znajdują się na w zakładce kontakt na naszej stronie internetowej.
Wykonujemy studnie głębinowe wiercone metodą obrotową i udarową. Zajmujemy się kompleksową obsługą osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji administracji publicznej w zakresie budowy studni i wszelkiego rodzaju spraw związanych z ujęciami wody. Profesjonalne wykonujemy studnie głębinowe i piezometry do głębokości 300 m ppt. Dysponujemy niezbędnym i profesjonalnym sprzętem. Wykonujemy Projekty Robót Geologicznych. Pomagamy uzyskać, w razie konieczności, pozwolenie wodno – prawne.
Posiadanie i korzystanie z własnej studni jest zawsze opłacalne. Woda systematycznie drożeje. Przy obecnych cenach inwestycja we własne ujęcie dla celów bytowo – gospodarczych zwraca się w czasie od jednego do około trzech lat.
Na życzenie klientów wysyłamy próby wody do badań w lokalnych stacjach sanitarno – epidemiologicznych.
Opis działalności
Wykonujemy studnie wiercone w szerokim zakresie średnic i wydajności. Specjalizujemy się w: geologii inżynierskiej, geotechnice, hydrogeologii i geologii złożowej. Wykonujemy badania geotechniczne oraz prowadzimy rozpoznania złóż kruszywa na podstawie odwiertów geologicznych.Wykonujemy raporty o oddziaływaniu na środowisko oraz dokumentacje obejmujące gospodarkę odpadami. Pomagamy, doradzamy, sporządzamy i kompletujemy załączniki do wniosku dla przedsiębiorców w trakcie procedury wydawania decyzji środowiskowych.
Produkty i usługi
Obsługa złóż i kopalni
odkrywkowych
Dokumentacje złożowe: Wykonujemy odwierty geologiczne w celach poszukiwawczo – rozpoznawczych. Doradzamy i fachowo pomagamy w procesie starania się o koncesję na eksploatację. Wykonujemy badania laboratoryjne gruntów
Wykonujemy projekty zagospodarowania złóż PZZ
Przygotowujemy wnioski o koncesję na wydobycie kopaliny ze złóż
Opracowujemy plany ruchu zakładów górniczych
Wykonujemy operaty ewidencyjne złóż kopalin
Geologia inżynierska, hydrogeologia, głębokie
odwierty
Badania geotechniczne podłoża gruntowego - pełen zakres
Wykonywanie odwiertów do pomp ciepła
Dokumentacje geologiczno-inżynierskie (raporty dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.)
Dokumentacje warunków hydrogeologicznych i hydrogeologiczne (pod stacje paliw, wysypiska śmieci, oczyszczalnie itp).
Studnie wiercone (metoda obrotowa lub udarowa)
Piezometry na ujęciach wody
Odwodnienia wykopów fundamentowych za pomocą studni depresyjnych
Wykonywanie piezometrów
Techniczne badania podłoża gruntowego
Geologiczne badania gruntów, w tym:
Wiercenia geotechniczne
Sondowania statyczne i dynamiczne gruntu (sonda dynamiczna lekka, średnia ciężka, sonda statyczna CPT, CPTU)
Wykonujemy badania wody gruntowej
Badania uziarnienia próbek gruntów sypkich (analiza sitowa)
Badania konsystencji próbek gruntów spoistych
Badania uziarnienia próbek gruntówspoistych (analiza areometryczna)
Badania współczynnika filtracji
Opracowujemy dokumentacje geotechniczne
Opracowujemy dokumentacje geologiczno – inżynierskie

Badania środowiskowe oraz raporty oddziaływania na
środowisko
Wykonujemy raporty oddziaływania na środowisko
Przeprowadzamy badania zanieczyszczeń gruntu i wody gruntowej
Wykonujemy piezometry

Usługi budowlane i transportowe

Posiadamy ładowarkę o pojemności łyżki 3,0 m3
Koparkę o pojemności łyżki około 1 m3
Samochody ciężarowe
Marki i specjalizacje
Kompleksowo wykonujemy dolne źródła ciepła w instalacjach pomp ciepła. Doradzamy i udzielamy wszelkich informacji. Zajmujemy się wykonywaniem kolektorów pionowych, w których instalujemy sondy renomowanych firm. Za kompletne dolne źródło ciepła uważamy wszystko zaczynając od odwiertu z zainstalowanymi sondami, które napełniamy czynnikiem, a kończąc nastudni rozdzielaczowej przystosowanej do odpowiedniej ilości obwodów. Cała instalacja jest oczywiście sprawdzana pod kątem szczelności.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, pułtuski, Siedlce, węgrowski, wołomiński, wyszkowski

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe