GEO-M Usługi Geodezyjne Mirosław Kuteszko w Panoramie Firm

GEO-M Usługi Geodezyjne Mirosław Kuteszko

PROFESJONALNE USŁUGI GEODEZYJNE

Informacje

Opis działalności

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą geodezyjną inwestycji w budownictwie i obrocie nieruchomościami. Wykonujemy zlecenia zarówno dla klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorstw projektowych i wykonawczych.

Marki i specjalizacje

Mapy zasadnicze do celów projektowych
Tyczenie budynków, budowli, przyłączy i sieci
Geodezyjna obsługa inwestycji
Mapy poinwentaryzacyjne
Wznowienia znaków granicznych
Podziały nieruchomości

Produkty i usługi

Mapy zasadnicze do celów projektowych

- zaktualizowane mapy, na których projektant lokalizuje budynki, budowle, przyłącza i sieci uzbrojenia terenu, etc. (również w formie cyfrowej). Mapa ta potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do projektu jest ograniczona czasowo.

Tyczenie budynków, budowli, przyłączy i sieci

- przestrzenne usytuowanie zgodne z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i wznoszonych obiektów oraz względem granic działek. Skutkująca wpisem do dziennika budowy.

Geodezyjna obsługa inwestycji

- bieżąca kontrola zgodności realizacji obiektów z projektami technicznymi niezbędna do zapewnienia wzajemnego położenia i połączenia elementów tworzących obiekt, a w szczególności zapewnienia zachowania kształtu i wymiarów obiektu przewidzianych w projekcie.


Mapy poinwentaryzacyjne

- dokument stwierdzający zgodność usytuowania inwestycji z założeniami projektowymi. Wykonanie mapy poinwentaryzacyjnej jest niezbędnedo zakończenia procesu inwestycyjnego i oddania nowo-powstałego obiektu do użytku.

Wznowienia znaków granicznych

- wykonuje się wtedy, gdy granice nieruchomości zostały już wcześniej ustalone według stanu prawnego i istnieją dokumenty pozwalające na ustalenie ich pierwotnego położenia. ale punkty graniczne zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone

Podziały nieruchomości

- przygotowanie wniosków do Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego, wstępnego projekt podziału, odszukanie i ustalenie granic dzielonej działki, wyznaczenie w terenie nowych punktów granicznych, przygotowanie dokumentacji podziałowej do wydania decyzji.
Oceny i opinie
Średnia ocen firmy:
(0 opinii)
Miejsce na Twoją opinię o firmie

Twoja ocena ogólna

 
 
 
geodezja, geodeta, geodeci, usługi geodezyjne, pomiary geodezyjne, biuro geodezyjne, tyczenie budynków, tyczenie przyłączy, tyczenie sieci, podziały nieruchomości, podział nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, mapy zasadnicze do celów projektowych, geodezyjna obsługa inwestycji, podziały działek, mapy do celów projektowych, tyczenie budowli, mapy poinwentaryzacyjne, dobry geodeta, najlepszy geodeta, tani geodeta, firma geodezyjna

Wyznacz trasę dojazdu

start
stop
ul. Składowa 10 lok. 116
15-399 Białystok, woj. podlaskie