GEO-M Usługi Geodezyjne Mirosław Kuteszko w Panoramie Firm

GEO-M Usługi Geodezyjne Mirosław Kuteszko

PROFESJONALNE USŁUGI GEODEZYJNE

Informacje

Opis działalności

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą geodezyjną inwestycji w budownictwie i obrocie nieruchomościami. Wykonujemy zlecenia zarówno dla klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorstw projektowych i wykonawczych.

Marki i specjalizacje

Mapy zasadnicze do celów projektowych
Tyczenie budynków, budowli, przyłączy i sieci
Geodezyjna obsługa inwestycji
Mapy poinwentaryzacyjne
Wznowienia znaków granicznych
Podziały nieruchomości

Produkty i usługi

Mapy zasadnicze do celów projektowych

- zaktualizowane mapy, na których projektant lokalizuje budynki, budowle, przyłącza i sieci uzbrojenia terenu, etc. (również w formie cyfrowej). Mapa ta potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do projektu jest ograniczona czasowo.

Tyczenie budynków, budowli, przyłączy i sieci

- przestrzenne usytuowanie zgodne z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i wznoszonych obiektów oraz względem granic działek. Skutkująca wpisem do dziennika budowy.

Geodezyjna obsługa inwestycji

- bieżąca kontrola zgodności realizacji obiektów z projektami technicznymi niezbędna do zapewnienia wzajemnego położenia i połączenia elementów tworzących obiekt, a w szczególności zapewnienia zachowania kształtu i wymiarów obiektu przewidzianych w projekcie.


Mapy poinwentaryzacyjne

- dokument stwierdzający zgodność usytuowania inwestycji z założeniami projektowymi. Wykonanie mapy poinwentaryzacyjnej jest niezbędnedo zakończenia procesu inwestycyjnego i oddania nowo-powstałego obiektu do użytku.

Wznowienia znaków granicznych

- wykonuje się wtedy, gdy granice nieruchomości zostały już wcześniej ustalone według stanu prawnego i istnieją dokumenty pozwalające na ustalenie ich pierwotnego położenia. ale punkty graniczne zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone

Podziały nieruchomości

- przygotowanie wniosków do Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego, wstępnego projekt podziału, odszukanie i ustalenie granic dzielonej działki, wyznaczenie w terenie nowych punktów granicznych, przygotowanie dokumentacji podziałowej do wydania decyzji.
Oceny i opinie
Średnia ocen firmy:
(0 opinii)
Miejsce na Twoją opinię o firmie

Twoja ocena ogólna

 
 
 
Obowiązek informacyjny

Wyznacz trasę dojazdu

start
stop
ul. Składowa 10 lok. 116
15-399 Białystok, woj. podlaskie