Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane TBB Marcin Lewko

Zapewniamy obsługę laboratoryjną inwestycji budowlanych

Budowa i sprzęt drogowy
ul. Fabryczna 7/23, 16-020 Czarna Białostocka podlaskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane TBB Marcin Lewko
ul. Fabryczna 7/23, 16-020 Czarna Białostocka podlaskie
NIP
5422810066
Telefon
Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane TBB Marcin Lewko

Informacje

Opis działalności firmy Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane TBB Marcin Lewko w Czarna Białostocka
Nasze niezależne laboratorium drogowo-budowlane TBB ma swoją siedzibę w Czarnej Białostockiej, na terenie województwa podlaskiego. Właścicielem laboratorium jest Marcin Lewko.
Produkty i usługi
Specjalizujemy się w prowadzeniu badań kontrolnych z ramienia inwestora lub nadzoru, oferujemy pełną obsługę laboratoryjną inwestycji budowlanych. Prowadzimy badania zgodnie ze specyfikacjami danej budowy oraz wszelki normami i wytycznymi. W naszym laboratorium przeprowadzamy badania gruntów, kruszyw i mieszanek kruszywowych, cementów, galanterii betonowej oraz asfaltów.

Wykonujemy badania drogowe:
- badania mas i warstw bitumicznych,
- badania przydatności gruntów i mieszanek kruszywowych do wbudowania,
- badania dynamicznego modułu odkształcenia podłoża,
- badania wskaźnika i stopnia zagęszczenia gruntów podłoża i nasypów,
- badania wskaźnika odkształcenia i nośności.

Przeprowadzamy odwierty geotechniczne, opracowujemy recepty i badania warstw stabilizowanych. Zajmujemy się pobieraniem i pielęgnacją próbek betonowych, wykonujemy badania wytrzymałości na odrywanie, nieniszczące, gęstości objętościowej betonu oraz odwierty i badania odwiertów rdzeniowych. Oferujemy oznaczenie przepuszczalności wody przez beton, nasiąkliwości betonu oraz stopnia mrozoodporności.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Zasięg działania
Firma Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane TBB Marcin Lewko z lokalizacji: Czarna Białostocka świadczy usługi m.in. w wymienionych obszarach:
kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, augustowski, białostocki, bielski, ełcki, giżycki, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, łosicki, makowski, moniecki, mrągowski, olecki, ostrołęcki, ostrowski, piski, przasnyski, pułtuski, sejneński, siedlecki, siemiatycki, sokołowski, sokólski, suwalski, szczycieński, węgrowski, wysokomazowiecki, wyszkowski, zambrowski

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń