Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Poprawa satysfakcji mieszkańców Gdańska z jakości wody pitnej.

Wodociągi i kanalizacja
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk pomorskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Informacje

Opis działalności
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna jest właścicielem systemu systemów wodociągowo-kanalizacyjnych których misją jest doprowadzenie wysokiej jakości wody pitnej oraz odprowadzanie ścieków przy jednoczesnym zachowaniu poszanowania środowiska naturalnego. Spółka w pełni podlega Gminie Miasta Gdańsk.
Produkty i usługi
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, inaczej GIWK, ma na celu poprawę satysfakcji mieszkańców Gdańska z jakości dostarczanej wody pitnej oraz modernizację gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Misję tę sukcesywnie spełniamy poprzez zwiększenie ochrony ujęć i racjonalne korzystanie z zasobów wód podziemnych. W realizacji objętych zadań nie zapominamy jednak o poszanowaniu dla środowiska naturalnego które staramy się wspierać poprzez działania takie jak zwiększenie powierzchni terenów skanalizowanych mające celu ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do ekosystemu.

Nieustannie planujemy i rozwijamy system zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gdańska i realizujemy nowoczesne inwestycje dzięki którym jakość życia mieszkańców nie tylko zostanie podniesiona ale i obszar pomorski stanie się o wiele czystszym i przyjemniejszym miejscem.

Dodatkowym obszarem Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej jest produkcja energii z biogazu pozyskiwanego z Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód.
Do pozostałych czynności podejmowanych przez przedsiębiorstwo należy:
* wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej-kanalizacyjnej,
* uporządkowanie stanu własnościowego i technicznego sieci,
* dbałość o strefy ochronne ujęć i zasoby wody pitnej,
* stała modernizacja gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego,
* edukacja ekologiczna mieszkańców Gdańska.

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna umożliwia osobom zainteresowanym zwiedzanie „Szlaku Wodociągowego” a przede wszystkim Zbiornika Kazimierz zlokalizowanego przy ulicy Lazurowej. Jego zwiedzanie możliwe jest aż do połowy sierpnia. Warto również wspomnieć, iż jest to zbiornik czynny. Mogą go Państwo zobaczyć w galerii firmy. Na szlaku znajdują się również takie atrakcje jak Zbiornik Wody Stary Sobieski i Zbiornik Wody Stara Orunia.
Marki i specjalizacje
GIWK wprowadził również w życie inicjatywę mającą na celu dostarczenie zdrowej wody w przestrzeni publicznej. Wodę można pobierać ze zdrojów, przykładowe zdjęcie znajdą Państwo powyżej. Świeża i czysta woda dostępna dla każdego ma możliwość znacznego zmniejszenia zużycia plastiku. Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywą.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń