Kancelaria Notarialna Jarosław Sekściński w Panoramie Firm

Kancelaria Notarialna Jarosław Sekściński


Informacje

Opis działalności

notariusz

O nas

Akty notarialne najczęściej sporządzane dla naszych klientów to:

1. Nieruchomości:
- umowa sprzedaży nieruchomości (np. sprzedaż mieszkania, działki, domu, gruntu)
- umowa darowizny nieruchomości
- umowa zamiany (zamiana mieszkania, działki)
- umowa zniesienia współwłasności nieruchomości
- umowa dożywocia
- ustanowienie odrębnej własności lokalu
- umowa deweloperska
- przewłaszczenie na zabezpieczenie
- umowa warunkowa i przenosząca własność nieruchomości
- umowa przedwstępna (np. sprzedaży nieruchomości)
- ustanowienie i zmiana zarządu nieruchomością (w tym zarządu we - wspólnotach mieszkaniowych)
- ustanowienie hipoteki na nieruchomości
- ustanowienie służebności na nieruchomości
- ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości
- zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
- nabywanie lokali od Gminy przez najemców
- umowy zmiany udziałów w nieruchomości

2. Spadki:
- akt poświadczenia dziedziczenia
- testament
- oświadczenia oprzyjęciu albo odrzuceniu spadku
- umowa o dział spadku
- umowa zbycia spadku
- umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia

Produkty i usługi

3. Prawo rodzinne:
- majątkowa umowa małżeńska (np. intercyza, umowa rozdzielności majątkowej)
- umowa o podział majątku wspólnego małżonków
- zgoda na dokonanie czynności prawnej przez małżonka

notariusze, notariusz4. Prawo handlowe:
- umowa spółki z.o.o., spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki jawnej
- statut spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej, Spółki Europejskiej (SE)
- zmiana umowy spółki
- protokół zgromadzenia wspólników sp. z o.o.
- protokół walnego zgromadzenia spółek SKA i S.A., SE
- poświadczenie własnoręczności podpisów członków organów -wzory podpisów (np. wzór podpisu prezesa spółki z o.o.)
- oświadczenie wspólnika o objęciu udziałów w spółce
- przekształcenia spółek
- umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
- umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych
- umowy wniesienia aportów
- likwidacja spółek

5. Prawo spółdzielcze
- umowy sprzedaży, darowizny spółdzielczych własnościowych praw do lokali
- umowy przeniesienia własności w trybie art. 17 14, art. 12 i art. 39 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (przekształcenie spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu)
- umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa na rzecz członka spółdzielni

6. Inne czynności notarialne:
- pełnomocnictwo
- statut fundacji, spółdzielni i innych podmiotów
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybieart. 777 § 1 kpc
- poświadczenie zgodności kserokopii z okazanym dokumentem
- poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie
- umowa spółki cywilnej
- sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów;
- sporządzanie protestów weksli i czeków
- czynności związane ze Wspólnotami mieszkaniowymi (np. - sporządzanie protokołu z zebrania wspólnoty mieszkaniowej)
- sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów
Oceny i opinie
Średnia ocen firmy:
(0 opinii)
Miejsce na Twoją opinię o firmie

Twoja ocena ogólna

 
 
 
notariusz, rejent, notariusze, biura notarialne, biuro notarialne, akty notarialne, poświadczenie dziedziczenia, testamenty, spadki, odpisy dokumentów, umowa sprzedaży, umowa sprzedaży domu, kupno mieszkania, sprzedaż mieszkania, sprzedaż działki, kupno działki, opłaty notarialne, koszty notarialne, zniesienie współwłasności, sporządzenie aktu notarialnego, umowa spółki, protokół spółki, zmiana umowy spółki, spółka komandytowa, zgromadzenie wspólników, zebranie wspólnoty, umowa przedwstępna, umowa warunkowa, hipoteka, zadatek, zaliczka, zamiana, darowizna, darowizna mieszkania, darowizna mieszkania dzieciom, porady notarialne

Wyznacz trasę dojazdu

start
stop
al. Hallera 13
80-401 Gdańsk, woj. pomorskie