"GEOLEH" GEOLOGIA, GÓRNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA

Geolodzy i geofizycy
ul. Świętojańska 78/14, 81-389 Gdynia pomorskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Strona www
Telefon
(58) 620 70 17
Adres korespondencyjny
ul. Świętojańska 78/14, 81-389 Gdynia pomorskie

Informacje

O nas
Doświadczenie

W ciągu kilkunastoletniej działalności firma zdobyła bogate doświadczenie zarówno praktyczne, świadcząc usługi na obszarze kilku województw północnej Polski, jak i teoretyczne w zakresie często zmieniającego się prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

Wynikiem naszych prac są tysiące wykonanych i sprofilowanych otworów geologicznych, setki udokumentowanych złóż, opracowań geologicznych, geotechnicznych, środowiskowych i hydrogeologicznych jak również dziesiątki obsługiwanych na bieżąco zakładów górniczych.

POSIADAMY

Wiertnicę MWG – 6 na podłożu gąsienicowym z kompletnym oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonywanie wierceń do głębokości 40,0 m o maksymalnej średnicy 210 mm w tym otworów rurowanych
Sondy dynamiczne DPL, DPH, DPSH, ITB-ZW
Sondę statyczną 20 tonową typu Gouda do sondowań CPT i CPTU

Świder ręczny do odwiertów geologicznych ze skrzynią
Sonda do VSS, komputer, miernik, skrzynia
Komputer, ubijak, płyta dynamiczna ze skrzynią
Sonda lekka, skrzynia do sondy, końcówka stożkowa do sondy

- Badanie modułów odkształcenia aparatem VSS
- Badanie dynamicznego modułu odkształcenia płytą dynamiczną

Bogate archiwum geologiczne w tym archiwa po nieistniejących już Geodezyjno Geologicznej Spółdzielni Pracy "Technogeo" z Gdyni i Przedsiębiorstwie Geologicznym "Geoprojekt" Gdańsk
Opis działalności
Istniejemy od 1997 r. Wywodzimy się z nieistniejącej już Geodezyjno Geologicznej Spółdzielni Pracy "TECHNOGEO" z Gdyni. Tam zdobywaliśmy ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Z czasem nasze szeregi zasiliła młoda kadra, absolwenci szkół wyższych m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Naszą wiedzę oraz doświadczenie zawodowe potwierdzają państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie geologii i górnictwa.
Produkty i usługi
Geologia

Szeroko rozumiana geologia stanowi podstawowy przedmiot naszej działalności. W ofercie firmy znajduje się geologia złożowa, geologia inżynierska, geotechnika oraz hydrogeologia. Branżowe wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie poparte zdobytymi uprawnieniami do wykonywania zawodu, ciągłe poszerzanie kwalifikacji zarówno w zakresie obowiązującego prawa jak i aktualnego stanu nauki oraz obowiązujących metod matematycznych, statystycznych i komputerowych pozwala nam w sposób fachowy i rzetelny świadczyć usługi dla szerokiego grona klientów – zarówno w skali mikro dla potrzeb własnych jak i na dużą skalę dla wielkich, skomplikowanych i kosztownych inwestycji.

Górnictwo

W ramach naszej działalności zajmujemy się obsługą górniczą i geologiczną górnictwa odkrywkowego. Oferujemy nasze usługi na każdym etapie ruchu zakładu górniczego, od wniosku na uzyskanie koncesji na eksploatację złoża, poprzez eksploatację, bilans kopalin, wyliczenie strat zasobów, aż do zamknięcia kopalni i rekultywacji terenów pogórniczych. Świadczymy usługi kierownika ruchu oraz służby geologicznej zakładu górniczego.

Górnictwo odkrywkowe regulowane jest szeregiem przepisów i norm, stale zmienianych i dostosowywanych do wymogów stawianych przez ochronę środowiska, prawo Unii Europejskiej, BHP oraz zmieniające się realia gospodarcze. Efektywne i bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górniczego wymaga nie tylko znajomości prawa i obowiązujących procedur lecz również dużego doświadczenia branżowego oraz znajomości rynku. Wszystko to gwarantujemy naszym klientom.

Oferta:

W ramach naszej oferty wykonujemy między innymi:

- Wnioski o wydanie koncesji na eksploatację złoża
- Karty informacyjne przedsięwzięcia
- Raporty o oddziaływaniu zakładów górniczych na środowisko
- Projekty zagospodarowania złóż
- Plany ruchu zakładów górniczych
- Plany ruchu likwidowanych zakładów górniczych
- Operaty ewidencyjne zmian w zasobach złóż
- Obliczenia stateczności skarpy
Marki i specjalizacje
Naszym klientom służymy doświadczeniem, bardzo dobrą znajomością geologii regionalnej, bogatym archiwum geologicznym oraz biegłością w prawie i zwyczajach urzędowych.

Gwarantujemy wysoką jakość pracy i konkurencyjne ceny.
Certyfikaty
KADRA

1. Pracownia "Geoleh" zatrudnia 11 osób
2. Wykształcenie - 8 osób ma wykształcenie wyższe

w tym:

- 2 osoby ukończyły AGH w Krakowie (1 osoba geologię na wydziale geologicznym, 1 osoba geologię na wydziale górniczym)
- 1 osoba Politechnikę Gdańską (budownictwo lądowe – specjalizacja geotechnika)
- 5 osób uniwersyteckie studia geologiczne lub geograficzne uzupełnione podyplomowymi studiami geologicznymi (UG. UMK, UAM. AGH)
- 2 osoby mają wykształcenie średnie techniczne
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych lokalizacjach:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe