"Analizy Środowiskowe Lacerta" Joanna Łukaszewska

Ochrona środowiska
ul. 10 Lutego 33 pok. 511 (Vp.), 81-364 Gdynia pomorskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
796 506 881
Adres korespondencyjny
ul. 10 Lutego 33 pok. 511 (Vp.), 81-364 Gdynia pomorskie

Informacje

O nas
Firma LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE Joanna Łukaszewska powstała z myślą o:
* inwestorach planujących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na Środowisko,
* osobach fizycznych, firmach, instytucjach planujących przedsięwzięcia, do których wymagane jest posiadanie ekspertyzy, opinii przyrodniczej czy innego dokumentu środowiskowego,
* podmiotach korzystających ze środowiska,
* rolnikach ubiegających się o płatności rolnośrodowiskowe.

Specjalizujemy się w opracowaniach na potrzeby planowanych, jak i istniejących inwestycji. Nasi specjaliści na bieżąco kontrolują zmiany prawne w ochronie środowiska, jak również uczestniczą w licznych szkoleniach, spotkaniach czy konferencjach, przez co analizy przez nas wykonywane są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz spełniają wymogi stawiane przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska oraz inne organy decyzyjne i opiniujące.

Konsultacje z powyższymi organami pozwalają przewidzieć i wyeliminować ewentualne negatywne skutki inwestycji na środowisko oraz przyspieszają procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Oferujemy:
• wykonanie opracowań przyrodniczo - krajobrazowych do planów i projektów,
• przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, Raportu OOŚ,
• wykonanie operatów środowiskowych (pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenie zintegrowane, pozwolenia wodnoprawne, zezwolenie na przetwarzanie odpadów),
• obliczenia i akredytowane pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu,
• ekspertyzy przyrodniczo - botaniczne (w tym: monitoring środowiskowy, nadzór przyrodniczy),
• ekspertyzy rolnośrodowiskowe, doradztwo dla rolników.

Opracowania środowiskowe, ochrona środowiska, analizy środowiskowe, przetwarzanie odpadów, wprowadzanie gazów, wprowadzanie pyłów, karta informacyjna przedsięwzięcia, środowiskowe, inwentaryzacja przyrodnicza, wnioski opracowania, wytwarzanie odpadów, raport środowiskowy.

Zapraszamy do współpracy.
Opis działalności
Raporty oddziaływania na środowisko, ornitolog, botanik, karta informacyjna przedsięwzięcia, termomodernizacja budynków, ekspertyzy przyrodnicze, ekspertyzy botaniczne, ekspertyzy ornitolog, program rolnośrodowiskowy, plany rolnośrodowiskowe, PROW 2007-2013, natura 2000, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, analiza środowiskowa, dokumentacja przyrodnicza, dokumentacja botaniczna, dokumentacja ornitologiczna, analizy środowiskowe, wniosek o pozwolenie zintegrowane.
Produkty i usługi
Firma LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE Joanna Łukaszewska oferuje m.in.:
• przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia/Raport Oddziaływania Inwestycji na Środowisko),
• przygotowywanie wniosków do pozwoleń związanych z emisjami i korzystaniem ze środowiska (pozwolenia zintegrowane, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenia wodnoprawne itd.),
• obliczenia i akredytowane pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza,
• obliczenia hałasu dla przedsięwzięć,
• wykonanie opracowań przyrodniczo - krajobrazowych do planów i projektów,
• inwentaryzacje i opinie przyrodniczo - botaniczne,
• prowadzenie monitoringów środowiskowych,
• prowadzenie nadzorów przyrodniczych,
• różnego typu analizy środowiskowe,
• opracowanie ekspertyz rolnośrodowiskowych, doradztwo dla rolników.

Opracowania środowiskowe, ochrona środowiska, analizy środowiskowe, przetwarzanie odpadów, wprowadzanie gazów, wprowadzanie pyłów, karta informacyjna przedsięwzięcia, środowiskowe, inwentaryzacja przyrodnicza, wnioski opracowania, wytwarzanie odpadów, raport środowiskowy.
Marki i specjalizacje
Ekspertyza ornitologiczna, ekspertyza botaniczna, ekspertyza przyrodnicza, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, analizy środowiskowe, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania inwestycji na środowisko, obliczenia emisji zanieczyszczeń, obliczenia hałasu, pomiary emisji zanieczyszczeń, pozwolenie na emisję gazów do powietrza, pozwolenie na emisję pyłów do powietrza, pozwolenie wodnoprawne, operat wodnoprawny, raport OOŚ, Natura 2000, monitoring przyrodniczy.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:

Media społecznościowe

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
I
investor
2016-09-16 10:49:04
Widzą co robią. Polecam.
X
x
2014-07-09 19:19:32
Polecam do współpracy.
X
x.
2014-07-03 12:31:54
To przyjemność negocjować z tą firmą