Firma Budowlano-Drogowa MTM SA

Firma budowlano-drogowa.

Budowa i sprzęt drogowy
ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia pomorskie
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
(58) 623 67 30
586235692
586236596

Firma Budowlano-Drogowa MTM SA

Informacje

O nas
Firma Budowlano - Drogowa MTM działa na rynku od 1991r wcześniej jako Spółka Cywilna a od 2000 r. jako Spółka Akcyjna wykonując wysokiej klasy usług w zakresie:
• robót drogowych,
• kanalizacyjnych,
• ziemnych,
• zieleni,
• budowy mostów i wiaduktów,
• budowy obiektów inżynieryjnych.

Produkty i usługi
MTM SA uczestniczy w budowie, remontach i modernizacji dróg miejskich i pozamiejskich.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra oraz świadczenie usług wysokiej klasy pozwoliło na dynamiczny rozwój firmy. Obroty firmy w 1992 roku nieznacznie przekroczyły milion PLN, a w roku 2015 wyniosły już ponad 140 milionów PLN, plasując MTM na czołowym miejscu firm drogowych województwa pomorskiego.

Profesjonalizm, duże zaangażowanie właścicieli firmy i kadry oraz relatywnie niskie koszty pozwoliły wielokrotnie wyjść zwycięsko w przetargach na inwestycje drogowe, ogłaszane między innymi przez Urzędy Miast: Gdyni, Gdańska, Sopotu, Wejherowa, Redy, Rumi, Pruszcza Gd, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządy Dróg Wojewódzkich. Mieszkańcy Trójmiasta i okolic znają znak firmowy MTM-u z dobrego, terminowego i bezusterkowego wykonawstwa.

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE:

- Połączenie portu lotniczego z portem morskim gdańsk – trasa słowackiego. Zadanie iv. Odcinek węzeł marynarki polskiej – węzeł ku ujściu – roboty drogowe i zieleń

- Budowa linii tramwajowej siedlce – pomorska kolej metropolitalna zadanie 1.1. Odcinek od pętli siedlce do przystanku pkm w ramach gdańskiego projektu komunikacji miejskiej – etap iii b 2) budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie – rakoczego na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej w gdańsku w ramach projektu pn. „rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 3) przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach kartuska, schuberta, nowolipie, rakoczego oraz likwidacja przepompowni wody nowolipie

- Przebudowa ulicy 23 marca w Sopocie na odcinku od sanatorium "Leśnik" do skrzyżowania z ul. Armii krajowej – budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w zlewni potoku kuźniczego, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa układu drogowego wraz z budową drogi rowerowej i przebudową infrastruktury podziemnej I etap
Marki i specjalizacje
Od roku 2000 tworzymy Grupę Kapitałową, w skład, której wchodzą:

* Firma Budowlano - Drogowa MTM SA
Generalne wykonawstwo
Roboty drogowe
Roboty kanalizacyjne
Roboty ziemne i zieleń
Roboty żelbetowe
Roboty inżynieryjne

* MTM Spółka Jawna
Sprzedaż mieszkań
Przygotowywanie terenów inwestycyjnych

* MTM - Brukbet Sp. z o.o.
Dzierżawa lub sprzedaż terenów inwestycyjnych

* NORDKAM
Sprzedaż kruszywa

Certyfikaty
*Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 2525-CPR-0001 na Mieszanki mineralno-asfaltowe, Beton asfaltowy, Mieszanka SMACertyfikat zgodności ZKP*Tytuł Modernizacja Roku 2011 za Modernizację układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budowa tunelu drogowego na drogą Gdyńską i torami SKM i PKP w GdyniModernizacja Roku 2011*Gazele Biznesu*Wzorowe wykonanie zadania: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu-etap II -Prezydent Miasta Kołobrzeg rok*Inne nagrody i wyróżnienia
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
mazowieckie, pomorskie

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń