CYBULSCY Biuro Rachunkowe

Biura rachunkowe
ul. Starowiejska 9 (Dom Handlowy Abraham), 84-230 Rumia pomorskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
600 281 204
Adres korespondencyjny
ul. Starowiejska 9 (Dom Handlowy Abraham), 84-230 Rumia pomorskie

Informacje

Opis działalności
Usługi w zakresie rachunkowości, księgowości, rozliczenia, doradztwo podatkowe.
Produkty i usługi
Księgowość i podatki

*księgi rachunkowe-pełna księgowość
*podatkowa księga przychodów i rozchodów KPiR
*ryczałt od przychodów ewidencjonowanych PPE
*prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
*prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu do celów podatku VAT
*rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług
*rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT
*rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT
*sporządzanie sprawozdań finansowych - bilans roczny
*sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
*doradztwo w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej
*reprezentowanie podatnika przed US, ZUS i innych instytucjach publiczno-prawnych w ramach udzielonego pełnomocnictwa
*rozliczanie przychodów uzyskanych z tytułu najmu
*kompleksowe usługi rachunkowe dla Wspólnot Mieszkaniowych

Kadry i płace

*prowadzenie akt osobowych pracowników
*opracowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
*sporządzanie umów o pracę, aneksów
*prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników
*ewidencja urlopów oraz innego typu nieobecności pracowników
*wystawianie świadectw pracy
*sporządzanie dokumentacji związanej z ustaniem stosunku pracy
*sporządzanie listy płac wraz z wszystkimi częściami składowymi
*naliczanie wynagrodzeń z tytułu zasiłków chorobowych i opiekuńczych
*rozliczanieumów cywilno-prawnych,umowy o dzieło, umowy zlecenie
*sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z ZUS
*przygotowanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznych informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach, PIT-11, PIT-4R.
*współpraca z firmą BHP w zakresie szkoleń pracowników.

Doradztwo podatkowe

*konsultacje księgowe i podatkowe
*doradztwo w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
*doradztwow zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń