Wyniki dla frazy: prawo budowlane w lokalizacji Łódź, łódzkie - 9 firm.

Sprawdź też wyniki w innych lokalizacjach
 • ul. Łagiewnicka 54/56/501, 91-463 Łódź Bałuty,
  ...odszkodowania lub zadośćuczynienia. W tej grupie mieszczą się sprawy o odszkodowania z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, z tytułu wypadków drogowych, po śmierci osoby najbliższej, a także niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Doradzamy w dziedzinie prawa spadkowego między innymi przy sporządzeniu testamentu, a także przy określeniu...
 • ul. Narutowicza 49/24, 90-130 Łódź Śródmieście,
  ...dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, z nienależytego wykonania umowy lub z tytułu korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie. Pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu dziedzin, takich jak: - prawo cywilne, - prawo rzeczowe, - prawo administracyjne, - prawo budowlane, - prawo karne, - prawo rodzinne. W zakresie prawa karnego...
 • al. Kościuszki 23/25/16, 90-443 Łódź Śródmieście,
  ...Zajmujemy się pomocą prawną na rzecz podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Udzielamy porad prawnych, zapewniamy również reprezentację Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej. Zapewniamy nasze doradztwo w takim zakresie jak: - prawo budowlane, - prawo spółek...
 • ul. Pogonowskiego 54 B1, 90-619 Łódź Polesie,
  ...doradztwo - obsługa przedsiębiorców - sporządzanie opinii prawnych - sporządzanie pism procesowych - sporządzanie umów - zamówienia publiczne - obsługa inżyniera kontraktu - obsługa zamawiającego - obsługa kontraktu budowlanego - obsługa wykonawcy na budowie - własność przemysłowa - ochrona patentowa - własność intelektualna - logo - ochrona...
 • ul. Chochoła 77, 91-230 Łódź Bałuty,
  ...nieruchomościami, prawa budowlanego. W zakresie zastępstwa procesowego zapewniamy reprezentację przed sądami wszelkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy. Zapewniamy również zastępstwo przez sądami administracyjnymi, w tym także przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentacja Klienta...
 • ul. Maratońska 67/69/62, 94-102 Łódź Polesie,
  ...deweloperów oraz odbiorze prac budowlanych od firm wykonawczych. Sprawdzam i weryfikuję wykonane prace biorąc pod uwagę ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowami i projektem. Dokonuję przeglądów okresowych budynków. Kompleksowa kontrola obiektów budowlanych odbywa się razem z właściwymi wpisami w książki obiektu budowlanego. Wykonuję...
 • ul. Maratońska 67/69/62, 94-102 Łódź Polesie,
  ...deweloperów oraz odbiorze prac budowlanych od firm wykonawczych. Sprawdzam i weryfikuję wykonane prace biorąc pod uwagę ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowami i projektem. Dokonuję przeglądów okresowych budynków. Kompleksowa kontrola obiektów budowlanych odbywa się razem z właściwymi wpisami w książki obiektu budowlanego. Wykonuję...
 • ul. Orla 11/6, 90-317 Łódź Śródmieście,
  ...Pomoc prawna obejmuje również czynności z zakresu prawa budowlanego, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej. W razie pytań, czy wątpliwości zachęca się do kontaktu drogą telefoniczną bądź mailową...
 • pl. Kościelny 7/11A, 91-444 Łódź Bałuty,
  ...cywilne m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowania - prawo nieruchomości, - prawo spółdzielcze oraz handlowe, - prawo pracy, - prawo karne, w tym reprezentacja przed sądami, - prawo administracyjn, - prawo budowlane. Zajmujemy się także udzielaniem porad prawnych oraz sporządzaniem opinii odnośnie różnych gałęzi prawa. Sporządzamy także umowy...
Prawo budowlane w innych lokalizacjach