Wyniki dla frazy: programy gospodarowania odpadami w lokalizacji Płock, mazowieckie - 1 firma.

Sprawdź też wyniki w innych lokalizacjach
Filtry:
  • ul. Lokalna 31, 09-410 Płock
    ...zgłoszenia instalacji, - wykonanie wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie, unieszkodliwianie, odzysk, transport i przetwarzanie odpadów, - wykonanie Informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarki wytworzonymi odpadami, - wykonanie operatów wodnoprawnych zgodnie z Prawem Wodnym, opracowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływa...