Wyniki dla przechowanie dokumentów w lokalizacji Łódź, łódzkie - 3 firmy.

Sprawdź też wyniki w innych lokalizacjach
Filtry:
  • ul. Gdańska 54/204, 90-612 Łódź
    ...wiadczę szeroko pojęte usługi notarialne. Zajmuje się sprawami dotyczącymi nieruchomości. Przyjmuję zarówno Klientów prywatnych, jak i przedsiębiorców. Zapewniamy Państwu sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia oraz sporządzanie poświadczeń. Proponuję przechowanie ważnych dokumentów, jak choćby papiery...
  • ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
    ...osoby przy życiu lub w określonym miejscu, • doręcza oświadczenia, • spisuje protokoły, • sporządza protesty weksli i czeków, • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Notariusz...
  • al. Kościuszki 93/6, 90-436 Łódź
    ...przechowanie dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe oraz informacje zawarte na nośniku danych. W razie pytań, czy wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Zapraszamy do skorzystania z pomocy notarialnej Pauliny Turlik-Reczek...