Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

Zarządzanie infrastrukturą portową

Usługi portowe i przeładunkowe
ul. Portowa 1-3, 82-300 Elbląg warmińsko-mazurskie
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
(55) 234 46 31
Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

Informacje

Opis działalności
Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. rozpoczął działalność w 2003 roku. Siedziba Portu mieści się w Elblągu województwie warmińsko-mazurskim.
Produkty i usługi
Port Elbląg jest portem regionalnym obsługującym zalewową i bałtycką żeglugę przybrzeżną towarową i pasażersko - turystyczną. Rocznie przewozi się w Elblągu ponad 30tys. pasażerów.

Posiadamy tereny utwardzone pozwalające na przeładunek towarów masowych, drobnicy, sztuk ciężkich, ponadto mamy 5 miejsc postojowych dla ponad 100 jachtów. Okolica portu to około 60 ha terenów pod inwestycje takie jak hotele czy restauracje.

Wyposażenie portu:
- bocznica kolejowa
- dźwigi o udźw. 30 ton
- 2 elewatory zbożowe o poj. 14 tys. m3 każdy
- obrotnica dla statków o dł. 120 m
- 5 basenów portowych
- 5 przystani jachtowych
- stocznia remontowa

Oferujemy możliwość pełnej obsługi krajowego i zagranicznego ruchu towarowego i turystycznego. W tym odprawy graniczne i celne oraz pilotaż. Zaopatrzymy również jednostki w wodę paliwo, a ponadto zajmiemy się wywozem nieczystości.

Port posiada koncepcję zagospodarowania przestrzennego, która określa kierunek działań (uwzględniające mocne i słabe strony) skorelowane z planem miasta, aby odtworzyć tożsamość Elbląga jako miasto portowe.

Atuty portu:
- korzystne położenie geograficzne w kontekście potencjalnych powiązań gospodarczych i współpracy z Obwodem Kaliningradzkim, republikami nadbałtyckimi i krajami skandynawskimi,
- tworzenie warunków do wzrostu wymiany handlowej (przejście graniczne, Giełda Towarowa),
- dobry stan infrastruktury technicznej (umocnione nabrzeża, place składowe, bocznice kolejowe, elewatory zbożowe),
- możliwości produkcji i remontu jednostek pływających w Stoczni Remontowej,
- funkcjonowanie wszystkich placówek niezbędnych w obsłudze ruchu pasażerskiego i towarowego (Straż graniczna, Urząd Celny, Kapitanat Portu, Zarząd Portu Morskiego, Placówka Kontroli Fitosanitarnej),
- dogodne warunki do uprawiania żeglarstwa i sportów wodnych.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń