Geodezja Warmińska Michał Semczyszyn

Geodezja to nasza pasja.

Geodezja
ul. Świetlista 40, 10-728 Olsztyn warmińsko-mazurskie
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00
Sobota 08:00 - 16:00
Niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
512 442 632
Geodezja Warmińska Michał Semczyszyn

Informacje

Opis działalności
GEODEZJA WARMIŃSKA to firma świadcząca szeroko pojęte usługi geodezyjno-kartograficzne. Wykonujemy wszystkie usługi z dziedziny geodezji i kartografii. Szczególnie specjalizujemy się w dziedzinie obsługi budowy obiektów mostowych oraz dróg.
Produkty i usługi
GEODEZJA WARMIŃSKA to firma świadcząca szeroko pojęte usługi geodezyjno-kartograficzne. Wykonujemy każdą pracę z zakresu geodezji i kartografii. Szczególnie specjalizujemy się w dziedzinie obsługi budowy obiektów mostowych oraz dróg.

I - Usługi ogólnogeodezyjne

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe:

- aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie cyfrowej i analogowej
- modele przestrzenne rzeźby terenu
- numeryczne opracowania kartograficzne

Pomiary realizacyjne:

- tyczenia obiektów liniowych i powierzchniowych
- tyczenia sieci uzbrojenia terenu

Pomiary inwentaryzacyjne:

- pomiary inwentaryzacyjne obiektów liniowych i powierzchniowych

II - Usługi z zakresu geodezji inżynieryjno – przemysłowej

Obsługa geodezyjna inwestycji:

- budownictwa drogowego i kolejowego
- budownictwa obiektów inżynierskich
- budownictwa kubaturowego

Pomiary inżynierskie:

- badania przemieszczeń, osiadań, odkształceń i pionowości obiektów rzemysłowych
- pomiary realizacyjne i kontrolne torów suwnicowych
- pomiary mas ziemnych, opracowanie wyników pomiarów i ich bilansowanie
- pomiary przekrojów i profili podłużnych i poprzecznych obiektów liniowych i inżynierskich
- pomiary i tworzenie numerycznego modelu terenu

III - Usługi z zakresu geodezji urządzeniowo – rolnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali

- badanie stanów prawnych nieruchomości
- sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Regulacja stanów prawnych:

- rozgraniczenia nieruchomości
- podziały nieruchomości
- scalenia nieruchomości
- wznowienia granic nieruchomości

Naszą pracę cechuje drobiazgowość, dokładność oraz rzetelność. Wszystkie czynności wykonujemy w oparciu o wysokiej jakości sprzęt renomowanej firmy Trimble.

Zakresem swoich działań obejmujemy również powiat ostródzki, iławski, szczycieński, mrągawski, lidzbarski i olsztyński.
Marki i specjalizacje
TRIMBLE
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych lokalizacjach:
warmińsko-mazurskie

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
M
Marek
Spoko geodeta. Gościu do dogadania.
N
nieznany
ŚWIETNA FIRMA, POLECAM.