Fu Jaskowska-Smolińska Magdalena

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP

Pomiary, konsultacje i badania BHP
ul. Wojska Polskiego 22A/18, 14-200 Iława warmińsko-mazurskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
Może cię zainteresować
Fu Jaskowska-Smolińska Magdalena

Informacje

Opis działalności
Firma usługowa prowadzona przez Magdalenę Jaskowską-Smolińską, ma siedzibę w Iławie, w województwie warmińsko-mazurskim. Działa na rynku od 2009 roku.
Produkty i usługi
Firma zapewnia doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP. Zajmuje się przeprowadzaniem kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bieżącym informowaniem pracodawcy o stwierdzonych brakach czy zagrożeniach.

Oferta firmy Magdaleny Jaskowskiej-Smolińskiej obejmuje też:
- pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP,
- doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
- prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
- współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną,
- przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy,
- organizowanie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
- sporządzenie raz w roku analiz stanu BHP zawierających propozycje poprawy warunków pracy,
- udział w wykonywaniu badań środowiskowych.

Firma usługowa Magdaleny Jaskowskiej-Smolińskiej świadczy również kompleksowe usługi w zakresie RODO, IT, ochrony PPOŻ., a także księgowości, kadr oraz rozliczeń z ZUS.

Więcej informacji na temat oferowanych usług dostępnych jest na stronie internetowej.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych obszarach:
warmińsko-mazurskie, grudziądzki, iławski, kwidzyński, nowomiejski, ostródzki, sztumski

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń