Adwokat Łukasz Pokropiński Kancelaria Adwokacka

Oferujemy kompleksowe usługi prawnicze

Radcy prawni
ul. Jana III Sobieskiego 3c/9, 14-100 Ostróda warmińsko-mazurskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Adwokat Łukasz Pokropiński Kancelaria Adwokacka

Informacje

O nas
ADWOKAT ŁUKASZ POKROPIŃSKI - KIM JESTEM?

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Równolegle ze studiami prawniczymi studiowałem na kierunku ekonomia. Członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie jestem od 2007 roku. W przeszłości oprócz pracy w Kancelarii poradziłem także zajęcia jako wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji.

DO KOGO SKIEROWANA JEST NASZA OFERTA KANCELARII?

Działalność kancelarii koncentruje się przede wszystkim na udzielaniu pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Staramy się rozwiązywać problemy, które mogą wystąpić w życiu każdego człowieka w związku z zawirowaniami w życiu osobistym czy zawodowym. Świadcząc nasze usługi kompleksowo wyjaśniamy wszelkie aspekty problemu aby wspólnie z Klientem znaleźć skutecznie i optymalne rozwiązanie.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

W ramach prowadzonej działalności m.in. udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe a także reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji. Zajmujemy się przede wszystkim sprawami związane z problemami, które najczęściej występują w życiu codziennym, jednak w razie potrzeby podejmujemy się także innych wyzwań. Z uwagi na specyfikę działalności Kancelarii specjalizujemy się w sprawach związanych z:
- Prawem Rodzinnym (sprawy o rozwód, alimenty, podział majątku, kontakty z dzieckiem)
- Prawem Cywilnym (sprawy o zapłatę, naruszenie dóbr osobistych, sprawy spadkowe)
- Prawem Karnym (obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych)
- Prawem Gospodarczym (tworzenia i likwidacja spółek)
- Dochodzeniem Odszkodowań (za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, majątkowych, osobowych)

CO NAS WYRÓŻNIA?

Na tle konkurencji wyróżniamy się zaangażowaniem, stałym podnoszeniem kwalifikacji oraz dbałością o interes Klienta.

GDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG?

Biura Kancelarii znajdują się w Olsztynie oraz Ostródzie.
Opis działalności
FILIA: ul. Jana III Sobieskiego 3c/9, 14-100 Ostróda Kancelarie Adwokackie: obsługa prawna osób fizycznych, firm oraz dochodzenie odszkodowań. Prawo karne, sprawy rozwodowe, sprawy cywilne, spadki.
Produkty i usługi
SPRAWY CYWILNE:
- sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
- windykacja należności
- sprawy o zapłatę
- ochrona dóbr osobistych
- ustanowienie i zniesienie służebności
- zasiedzenie nieruchomości
- zniesienie współwłasności
- odszkodowania za wywłaszczenie
- roszczenia związane z najmem i dzierżawą.
- badanie ważności testamentu
- sprawy o zachowek, wydziedziczenie, dział spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia

SPRAWY RODZINNE:
- rozwód i separacja
- zniesienie wspólności majątkowej
- podział majątku wspólnego
- alimenty
- władza rodzicielska
- kontakty z dzieckiem
- ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

PRAWO KARNE:
- obrona w postępowaniu przygotowawczym (reprezentacja osób podejrzanych w toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę a także Policję, CBA oraz ABW)
- pomoc w sądowych posiedzeniach dotyczących aresztu oraz innych środków zapobiegawczych
- obrona w postępowaniu sądowym przed sądami I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym
- sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji
- zastępstwo w postępowaniu wykonawczym w sprawach które dotyczą odroczenia wykonania kary, przerwy w odbywaniu kary oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia
- reprezentacja w sprawach o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
- obrona w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu dla nieletnich.

PRAWO PRACY:
- sprawy o wynagrodzenie za pracę w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
- odszkodowania za nieuzasadnione bądź niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy
- dochodzenie odpraw
- odszkodowania za mobbing
- odpowiedzialność materialna pracowników
- sprawy z zakresu zakazu konkurencji.

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ:
- odszkodowania komunikacyjne (szkody w pojeździe, uszkodzenia ciała, śmierć osoby najbliższej)
- odszkodowania za błędy medyczne
- odszkodowania w związku z uszkodzeniem mienia
- odszkodowania za szkody powstałe z zaniechania.
Marki i specjalizacje
Skuteczna i fachowa pomoc prawna skierowana do potrzeb Klienta. W pracy realizujemy zasadę, że osoby, które powierzyły nam swoje sprawy i problemy powinny na każdym etapie znać swoją sytuację prawną i cele które są realne do osiągnięcia. Z tego względu przed przyjęciem sprawy oceniamy realne szanse wygranej i informujemy o tym Klienta, aby nie narażać go na niepotrzebne koszty. Unikamy sytuacji, w których ewentualny nakład pracy i związane z tym koszty przewyższają spodziewane korzyści Klienta.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń