Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Karol Szczygiecki

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rej.

Windykacja długów i należności
ul. Kazimierzowska 6 lok. 10, 62-800 Kalisz wielkopolskie
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(62) 501 63 14
Adres korespondencyjny
ul. Kazimierzowska 6 lok. 10, 62-800 Kalisz wielkopolskie

Informacje

Opis działalności
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Licytacje komornicze pozwalają na nabycie nieruchomości gruntowych, budynkowych lub lokalowych, czy też rzeczy ruchomych.
Produkty i usługi
Praca komornika sądowego zalicza się do najbardziej odpowiedzialnych profesji, polegających na egzekwowaniu prawa i działaniu w jego imieniu. Czynności te zawsze odbywają się pod należytym nadzorem i z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

Zajmujemy się:
- wierzytelności
- długi
- ściągnie należności
- windykacja należności
- alimenty (ściąganie alimentów)
- eksmisja
- licytacja nieruchomości
- licytacja ruchomości
- odzyskiwanie długów

Godziny otwarcia kancelarii:
- od poniedziałku do piątku 08:00 - 16:00

Licytacje komornicze dostępne są na stronie internetowej www.komornik.pl

Komornik, windykacja, ściąganie długów, komornik sądowy, długi, alimenty, kancelaria, należności, odzyskiwanie długów, licytacje, egzekucje komornicze.

Komornik Sądowy posiada dostęp do m.in.:
Krajowa Izba Rozliczeniowa

Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Za pomocą tego systemuuzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej. Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej http://www.e-sad.gov.pl w zakładce Informacje "o portalu" złożenie wniosku do komornika

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS

Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.
Marki i specjalizacje
Na stronie internetowej dostępne są gotowe do pobrania, w formacie PDF lub Word, wnioski i formularze:

* Wniosek o wszczęcie egzekucji KM
* Wniosek o sporządzenie i przeprowadzenie spisu inwentarza
* Wniosek egzekucyjny z powództwa pracy - KM
* Wniosek o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu mieszkalnego użytkowego - KM
* Wniosek o wszczęcie egzekucji należności alimentacyjne - KMP
* Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego - KM
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
sieradzki, wieluński, jarociński, Kalisz, kępiński, krotoszyński, ostrzeszowski, pleszewski

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń