Tele-Com Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania radiokomunikacyjne.

Systemy i usługi telekomunikacyjne
ul. Jawornicka 8, 60-161 Poznań Grunwald, wielkopolskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Tele-Com Sp. z o.o.

Informacje

Opis działalności
Pierwsze projekty TELE-COM dotyczyły sieci telewizji kablowej, co było wówczas w Polsce zadaniem nowatorskim. Ogółem w całym kraju zaprojektowaliśmy ponad 250 tysięcy gniazd abonenckich w wielu sieciach telewizji kablowej.
Produkty i usługi
W zagadnieniach radiokomunikacji oferujemy wszechstronne usługi obejmujące obliczenia i kreowanie ogólnych ram koncepcyjnych, tworzenie projektów propagacyjnych oraz analizy kolokacyjne (współistnienia instalacji w obiekcie radiowym).

Szczególnie cenione są nasze specjalistyczne projekty opracowane dla obiektów radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych.

Lista zagadnień radiokomunikacyjnych obejmuje między innymi:
- sieci łączności trankingowej (TETRA, DMR II, DMR III, NEXEDGE)
- radiofoniczne i telewizyjne sieci nadawcze (m.in. DVB-T, DVB-H, DAB)
- linie radiowe
- szerokopasmowe sieci radiowego dostępu abonenckiego (WiMAX, WiFi)
- sieci cyfrowej telefonii komórkowej w standardzieGSM, UMTS,
- współpracę z komisjami przetargowymi na zasadzie eksperckiej
- tworzenie SIWZ, opisów przedmiotu zamówienia (OPZ), biznesplanów,
- rozstrzyganie konfliktów kolokacyjnych

Przygotowujemy dla Klienta:
- obliczenia zasięgów stacji radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych
- koncepcje sieci radiokomunikacyjnych
- rozwiązania łączności radiowej
- założenia techniczne sieci radiokomunikacyjnych
- założenia techniczno-organizacyjne sieci radiokomunikacyjnych wymagane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej
- założenia techniczno-ekonomiczne sieci radiokomunikacyjnych
- inne prace studialne związane z telekomunikacją radiową
- analizy zakłóceń mogących wystąpić przy lokalizacji wielu stacji radiowych w jednym obiekcie (zakłócenia kolokacyjne)
- dokumenty urzędowe wymagane przy zakładaniu sieci radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych
- obliczenia opłat za prawo do wykorzystania częstotliwości i związaną z tym optymalizację sieci dla zmniejszenia opłat
- raporty oddziaływania obiektów radiowych na środowisko, a także związane z tym analizy rozkładu pola elektromagnetycznego wokół stacji radiowych
- zgłoszenia instalacji emitujących pola elektromagnetyczne do właściwych organów nadzoru środowiskowego
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
S
s
Polecam. Rzetelna firma.