Instytut Ochrony Roślin

Instytuty i ośrodki badawcze
ul. Węgorka 20, 60-318 Poznań Grunwald, wielkopolskie
poniedziałek 07:30 - 15:30
wtorek Zamknięte
środa Zamknięte
czwartek Zamknięte
piątek Zamknięte
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
(61) 864 90 00
618649000
sekretariat@iorpib.poznan.pl
618676301
Adres korespondencyjny
ul. Węgorka 20, 60-318 Poznań Grunwald, wielkopolskie

Informacje

Opis działalności
Klinika Chorób Roślin, to jedyna taka jednostka w Polsce świadcząca usługi z zakresu identyfikacji chorób wirusowych, bakteryjnych oraz grzybowych roślin, jak i poradnictwa w zakresie ochrony roślin.
Produkty i usługi
Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy znajduje się w Poznaniu, na terenie województwa wielkopolskiego. Naszą specjalnością, a jednocześnie misją jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej w zakresie rozwoju roślin. Zajmujemy się także modernizacją ochrony roślin uprawnych w Polsce. Działania instytutu mają na celu ograniczenie strat w plonach oraz opiekę nad bezpieczeństwem żywności.

Każdy z działów Instytutu ma szczegółowo określone zadania i obowiązki:

Zakład Badania Środków Ochrony Roślin oferuje:

– Wykonywanie badań w zakresie biologicznej skuteczności środków ochrony roślin dla celów dopuszczenia ich do obrotu i stosowania w Polsce i Unii Europejskiej.

– Realizację badań naukowych i wdrożeniowych w zakresie skuteczności działania środków ochrony roślin i ich bezpieczeństwa dla środowiska.

– Wykonywanie badań zawartości mikotoksyn w ziarnie i paszach.

Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin oferuje:

– wykonywanie badań pozostałości środków ochrony roślin na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi i osób fizycznych, na poziomie spełniającym wymagania i oczekiwania klientów.

Zakład Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin oferuje:

– Ocenę dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin w zakresie ustalonym Ustawą o Ochronie Roślin

– Prowadzenie rejestru środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym
– Wydawanie opinii o skuteczności działania środków ochrony roślin i ich fitotoksyczności

Zakład Wirusologii i Bakteriologii

Klinika Chorób Roślin prowadzi:

– diagnostykę chorób roślin dla służb fitosanitarnych, praktyki rolniczej i eksporterów produktów roślinnych;

– badania nad biologicznym, serologicznym i molekularnymzróżnicowaniem populacji polskich izolatów patogenów, w aspekcie doskonalenia ich diagnostyki;

– badania zlecane przez Producentów substancji lub środków odkażających i ograniczających występowanie patogenów roślinnych.

Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń