AUDYT Kancelaria Audyt Czesław Pniewski

Audyt, audyty, Wysokie standardy świadczonych usług. Doradztwo finansowe.

Rewidenci i usługi audytorskie
os. Rusa 132 /14, 61-245 Poznań Nowe Miasto, wielkopolskie
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 16:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
601 554 494
Adres korespondencyjny
os. Rusa 132 /14, 61-245 Poznań Nowe Miasto, wielkopolskie
Może cię zainteresować

Informacje

Opis działalności
Oferujemy indywidualne podejście do każdego Klienta, dostosowanie do jego potrzeb i oczekiwań. Firma Kancelaria Audyt Czesław Pniewski jest prowadzona w formie działalności gospodarczej i została wpisana do ewidencji działalności pod nr 15890/99/s, w dniu 8.09.1999 roku prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania. Audyt (badanie) rocznych sprawozdań finansowych, audyt skonsolidowany.
Produkty i usługi
Zapewniamy realizację badań sprawozdań finansowych, jak i pozostałych usług audytorskich wyłącznie przez doświadczonych biegłych rewidentów, posiadających uprawnienia nadane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Rozwiązanie to jest cenione przez obsługiwane przez nas Firmy z uwagi na kompleksową weryfikację stosowanych rozwiązań, co pozwala na ograniczenie ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości.
Świadczenie usług odbywa się z poszanowaniem standardów rewizji finansowej, zasad niezależności oraz etyki zawodowej.

Zakres świadczonych usług audytorskich

- audyt jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- audyt sprawozdań sporządzanych według MSR/MSSF,
- przeglądy rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych,
- audyt planu połączenia, podziału lub przekształcenia spółek,
- audyt wybranych pozycji sprawozdania finansowego,
- audyt sprawozdania założycieli spółki,
- przeglądy pakietów konsolidacyjnych,
- audyt przestrzegania umownych zobowiązań (warunków),
- przegląd ksiąg rachunkowych,
- due diligence,
- kompilacja (zestawienie) danych finansowych,
- audyt wykorzystania środków z funduszy unijnych,
- audyty kontrolne wybranych procedur i systemów na zlecenie rad nadzorczych, komitetów i zarządów,
- doradztwo w zakresie procesów i procedur kontroli wewnętrznej, wspomadanie kontroli wewnętrznej,
- doradztwo w zakresie rachunkowości,
- organizacja rachunkowości i rachunku kosztów,
- projektowanie i doskonalenie dokumentacji księgowej (zakładowe plany kont, instrukcje obiegu dokumentów, instrukcje kosztowe),
- analizy i ekspertyzy finansowe.

Posiadana wiedza i bogate doświadczenie zawodowe są gwarancją profesjonalnej współpracy z Klientem i wysokiej jakości świadczonych usług. To także rzetelna informacja, niezbędna w zarządzaniu ukierunkowanym na osiąganie przewagi konkurencyjnej przez naszych Klientów.
rewident, rewidenci, biegły rewident, biegli rewidenci, biuro rewidenta, biura rewidentów, biuro biegłego rewidenta, biuro biegłych rewidentów, ZAPRASZAM
Marki i specjalizacje
Doświadczenie –usługi audytorskie
W celu zapewnienia wysokich standardów świadczonych usług, jako jedni z nielicznych wykonujemy badania sprawozdań finansowych wyłącznie przez doświadczonych biegłych rewidentów, posiadających uprawnienia nadane przez Radę Biegłych Rewidentów.
Zespół naszej firmy posiada solidne wykształcenie rachunkowo-podatkowe oraz bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, uzyskane wskutek przeprowadzonych badań w podmiotach o różnej formie organizacyjnej.
Certyfikaty
Kancelaria Audyt Czesław Pniewski decyzją Krajowej Rady Biegłych Rewidentów została wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1882.Właściciel firmy jest biegłym rewidentem od 1992 roku i został wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 7143. rewident, rewidenci, biegły rewident, biegli rewidenci, biuro rewidenta, biura rewidentów, biuro biegłego rewidenta, ZAPRASZAM

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń