Biuro Księgowe Joanna Kalawska

Biura rachunkowe
ul. Wilczak 49 II piętro, 61-623 Poznań Stare Miasto, wielkopolskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
603 952 298
Adres korespondencyjny
ul. Wilczak 49 II piętro, 61-623 Poznań Stare Miasto, wielkopolskie

Informacje

O nas
Biuro Księgowe Joanna Kalawska świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi podatkowo - księgowe.

Właściciel Joanna Kalawska to absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uzyskała Certyfikaty Ministerstwa Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 17906/2007. Ukończyła także różnorodne kursy i szkolenia m.in. kurs na Głównego Księgowego oraz Business in English.

Blisko dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe spowodowało, że posiada ona szeroki zakres umiejętności, pozwalające skutecznie i bezpiecznie prowadzić obsługę księgową i finansową Klientów. Pełniła funkcję głównej księgowej w spółkach polskich, o dużym wolumenie przychodów oraz zatrudnionych pracowników.

Obsługiwała także podmioty, korzystające z możliwości niskiego opodatkowania, poza granicami Polski. Organizowała księgowość wielu spółek prawa handlowego, w tym także spółek komandytowych z o.o. Szczegółowo poznała zasady działania i potrzeby Klientów także w takich rodzajach działalności, jak przedsiębiorstwa transportowo - spedycyjne, grupy producenckie, czy placówki szkolne i przedszkolne. Również obsługuje wnioski do Urzędu Marszałkowskiego.

Joanna Kalawska dysponujedodatkowo zgranym zespołem profesjonalnych współpracowników, co zapewnia szybkie i kompetentne działanie Biura.

Biuro Księgowe Joanna Kalawska pomaga podmiotom gospodarczym, począwszy od rejestracji, aż do wsparcia w postępowaniach upadłościowych, czy też w związku z nowelizacją przepisów od 2016 r. bardzo ciekawym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Biuro posiada także dział sprawnie wspomagający księgowo klientów indywidualnych, gwarantując równie wysoką jakość obsługi, stosuje bowiem te same standardy profesjonalizmu do wszystkich Klientów.

Ściśle współpracujemy z Kancelarią Adwokacką, doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami. Pozwala to zapewnić Klientom, poza kompleksową obsługą, maksymalne zabezpieczenie ich działalności.


Potrzeby Klientów są priorytetem Biura.
Opis działalności
Biuro Księgowe Biuro Księgowe Joanna Kalawska świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi podatkowo - księgowe. Profesjonalne i kompleksowe usługi z zakresu księgowości, podatków oraz kadr i płac. Certyfikaty Ministerstwa Finansów. Współpraca z Kancelarią Adwokacką, doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami. Blisko 20 lat doświadczenia w branży, usługi świadczone również w języku angielskim i niemieckim.
Produkty i usługi
Kadry i płace

- przygotowywanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
- sporządzanie list płac
- prowadzenie kartotek wynagrodzeń
- obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilno-prawnych
- sporządzanie rocznych PIT-ów dla pracowników
- przygotowywanie deklaracji ZUS w programie Płatnik
- sporządzanie regulaminów wewnętrznych (pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych).

Księga przychodów i rozchodów

- ewidencja kosztów i przychodów
- ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- ewidencja wyposażenia
- ewidencje na potrzeby podatku VAT
- obsługa spraw kadrowo-płacowych (w tym szkolenia BHP)
- rozliczanie właścicieli
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
- dodatkowo na życzenie klienta: wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie raportów kasowych, przelewów bankowych, monitoring należności i zobowiązań, windykacja.

Ryczałt

- ewidencja przychodów według stawek ryczałtu
- ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- ewidencja wyposażenia
- ewidencje na potrzeby podatku VAT
- obsługa spraw kadrowo-płacowych (w tym szkolenia BHP)
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
- dodatkowo na życzenie klienta: wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie raportów kasowych, przelewów bankowych, , monitoring należności i zobowiązań, windykacja.

Spółdzielnie produkcyjne

- kompleksowe przygotowywanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego
- ewidencja kosztów i przychodów
- ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- ewidencja wyposażenia
- ewidencje na potrzeby podatku VAT
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym
- dodatkowo na życzenie klienta: wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie raportów kasowych, przelewów bankowych, monitoring należności i zobowiązań, windykacja.
Marki i specjalizacje
Księgi handlowe

- wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księga główna, księgi pomocnicze,
ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje na potrzeby podatku VAT i inne)
- rozliczanie właścicieli
- sporządzanie sprawozdań i deklaracji podatkowych oraz GUS (rocznych i miesięcznych)
- przygotowywanie analiz i raporty finansowe na potrzeby klienta
- obsługa spraw kadrowo-płacowych (w tym szkolenia BHP)
- rozliczenia zUrzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych miejscowości:
Środa Wlkp., Wolsztyn, Leszno, Poznań, Nowy Tomyśl, Oborniki, Śrem, Grodzisk Wlkp., Szamotuły

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe

biuro księgowe, biuro księgowe poznań wilczak, biuro księgowe na wilczaku w poznaniu, usługi księgowe, księgowa, księgowa poznań, księgowa poznań wilczak, biuro rachunkowe, rachunkowość, biura rachunkowe, Kadry i płace, kadry, sporządzanie list płac, listy płac, najlepsze biuro rachunkowe, najlepsze biuro księgowe, prowadzenie kartotek wynagrodzeń, obsługa zatrudnienia, obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilno-prawnych, sporządzanie rocznych PIT-ów, przygotowywanie deklaracji ZUS, przygotowywanie deklaracji ZUS w programie Płatnik, sporządzanie regulaminów wewnętrznych, sporządzanie regulaminów pracy, sporządzanie regulaminów wynagrodzenia, sporządzanie regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sporządzanie regulaminów zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Księga przychodów i rozchodów, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ewidencja środków trwałych, ewidencja wartości niematerialnych, ewidencja wartości prawnych, ewidencje na potrzeby podatku VAT, obsługa spraw kadrowo-płacowych, obsługa szkoleń BHP, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie raportów kasowych, realizowanie przelewów bankowych, monitoring należności, monitoring zobowiązań, windykacja, Księga przychodów i rozchodów poznań, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów poznań, Ryczałt, ewidencja przychodów według stawek ryczałtu, ewidencja przychodów, ewidencja wyposażenia, Spółdzielnie produkcyjne, prowadzenie ksiągowości w spółdzielniach produkcyjnych, Księgi handlowe, prowadzenie ksiąg handlowych, wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe, prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych, rozliczanie właścicieli, księga główna, księgi pomocnicze, sporządzanie sprawozdań i deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań rocznych, sporządzanie sprawozdań miesiącznych, sporządzanie deklaracji podatkowych rocznych, sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych, GUS, raporty finansowe na potrzeby klienta, przygotowywanie analiz na potrzeby klienta, rozliczenia z ZUS, sporządzanie sprawozdań do PFRON, sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów, tworzenie polityki rachunkowości, tworzenie zakładowego planu kont, sporządzanie wszelkich niezbędnych instrukcji, sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów, sporządzanie instrukcji środków trwałych, sporządzanie instrukcji inwentaryzacji, inwentaryzacja, sporządzanie instrukcji BHP, sporządzanie instrukcji procedury kontroli biznesowych, poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla biznesu klienta, wyprowadzanie zaległości, wyjaśnianie nieprawidłowości, prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, biuro finansowe, doradztwo podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, obsługa księgowa, polecany księgowy