Rabenda Łukasz Usługi BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP Krotoszyn - Bezpieczeństwo Pracy

Szkolenia BHP online oraz zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska

Pomiary, konsultacje i badania BHP
ul. Orzeszkowej 24, 63-700 Krotoszyn wielkopolskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Rabenda Łukasz Usługi BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP Krotoszyn - Bezpieczeństwo Pracy
ul. Orzeszkowej 24, 63-700 Krotoszyn wielkopolskie
NIP
6211641868
Telefon
Rabenda Łukasz Usługi BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP Krotoszyn - Bezpieczeństwo Pracy

Informacje

Opis działalności firmy Rabenda Łukasz Usługi BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP Krotoszyn - Bezpieczeństwo Pracy w Krotoszyn
Firmę B&P Rabenda założył w 2010 roku Łukasz Rabenda. Nasza siedziba znajduje się w Krotoszynie, w województwie wielkopolskim. Współpracujemy z innymi firmami i pomagamy przedsiębiorcom w przestrzeganiu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
Produkty i usługi
Jako kadra firmy B&P Rabenda oferujemy naszym Klientom outsourcing BHP w ich zakładzie pracy. Ta usługa pozwala przedsiębiorcy skupić się na zadaniach związanych z prowadzeniem biznesu, ponieważ wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w ich firmie przejmujemy my! W tym zakresie realizujemy zlecenia na:
- przygotowanie wewnętrznych procedur firmy w zakresie BHP,
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej i dotyczącej chorób zawodowych,
- zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska,
- sporządzanie oceny ryzyka zawodowego,
- określanie czynników niebezpiecznych na stanowiskach pracy,
- opracowanie stanowiskowych instrukcji BHP,
- reprezentowanie Klienta przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną,
- doradztwo w wyborze środków ochrony osobistej i zbiorowej,
- ocenę urządzeń i maszyn pod kątem bezpieczeństwa pracy,
- zaopatrzenie zakładu w niezbędne artykuły BHP.

Poza wymienionymi usługami organizujemy również wstępne i okresowe szkolenia BHP i PPOŻ dla pracowników na wszystkich szczeblach, a także stanowiskach kierowniczych. Dla zatrudnionych przeprowadzamy także kursy pierwszej pomocy przedmedycznej w stopniu podstawowym lub zaawansowanym oraz przygotowujemy pokazy ratownicze, a nawet pozoracje wypadków,

Obsługa firmy w ramach przepisów BHP to nie jedyny profil naszej działalności. Zajmujemy się również ochroną przeciwpożarową, a w tym celu wykonujemy takie zadania jak:
- przeglądy i naprawa wszystkich typów gaśnic,
- legalizacja gaśnic,
- napełnianie oraz remonty gaśnic i agregatów gaśniczych,
- badania dozorowe Urzędu Dozoru Technicznego w ramach gaśnic i agregatów gaśniczych,
- badanie ciśnienia i wydajności zewnętrznych oraz wewnętrznych sieci hydrantowych,
- projektowanie i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego.

Po zakończeniu wszystkich wymienionych czynności przygotowujemy protokół dokumentujący realizację usług.

Zapraszamy serdecznie do współpracy - firma B&P Rabenda z siedzibą w Krotoszynie.
Zasięg działania
Firma Rabenda Łukasz Usługi BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP Krotoszyn - Bezpieczeństwo Pracy z lokalizacji: Krotoszyn świadczy usługi m.in. w wymienionych obszarach:
wielkopolskie, krotoszyński

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń