"Poż.com" Łukasz Frątczak

Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa. Wyznaczanie dróg ewakuacyjnych.

Sprzęt i zabezpieczenia przeciwpożarowe
ul. Wiejska 118D, 63-440 Radłów wielkopolskie
poniedziałek 08:00 - 19:00
wtorek 08:00 - 19:00
środa 08:00 - 19:00
czwartek 08:00 - 19:00
piątek 08:00 - 19:00
sobota 08:00 - 16:00
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
512 469 608
Adres korespondencyjny
ul. Wiejska 118D, 63-440 Radłów wielkopolskie

Informacje

O nas
- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
- Ocena zagrożenia wybuchem
- Wybuch
- Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
- Ocena ryzyka wybuchu
- Oddymianie
- System sygnalizacji pożaru
- Pożar
- Bezpieczeństwo pożarowe
- Audyt pożarowy
- Szkolenia pożarowe
- Szkolenia teoretyczne przeciwpożarowe
- Szkolenia praktyczne przeciwpożarowe
- Szkolenia bhp
- Symulator pożaru
- Trenażer pożaru
- Urządzenia przeciwpożarowe
- Projektowanie systemu sygnalizacji pożaru
- Projektowanie oddymiania
- Próba ciepłym dymem
- Próby ciepłym dymem
- Próba dymowa
- Weryfikacja skuteczności oddymiania
- Montaż systemu sygnalizacji pożaru
- Montaż systemu oddymiania
- Symulacje komputerowe rozwoju pożaru i ewakuacji
- Symulacje pożaru
- Symulacje ewakuacji
- Ćwiczenia ewakuacji
- Ekspertyzy techniczne bezpieczeństwa pożarowego
- Odstępstwa
- Uzgodnienie projektu
- Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
- Gaśnica
- Podręczny sprzęt gaśniczy
- Przegląd gaśnicy
- Hydrant wewnętrzny
- Badanie hydrantu wewnętrznego
Opis działalności
Firma POŻ.COM Łukasz Frątczak zajmuje się kompleksową ochroną przeciwpożarową. Duże doświadczenie teoretyczne oraz praktyczne pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby naszych Klientów. Zapewniamy pełną obsługę z zakresu opracowywania dokumentacji, przeprowadzania audytów bezpieczeństwa pożarowego oraz szkoleń teoretycznych i praktycznych. Zapewniamy Obsługę zakładów i firm: konsulting, obsługa stała, szkolenia teoretyczne i praktyczne!
Produkty i usługi
Moja działalność to:

- Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
- Oceny zagrożenia wybuchem
- Ekspertyzy techniczne
- Symulacje pożarowe, ewakuacyjne
- Konsultacje przeciwpożarowe
- Szkolenia
- Sprzęt gaśniczy
- Oznakowanie budynków

Opracowywanie dokumentacji:

• Instrukcje Bezpieczeństwa pożarowego
• Uzgodnienia z Rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej
• Oceny zagrożenia wybuchem
• Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego
• Ekspertyzy techniczne do odstępstwa od przepisów przeciwpożarowych
• Dokumentacje dla zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia awarii

Obsługa zakładów i firm:

• Konsulting
• Obsługa stała zakładu/firmy
• Szkolenia teoretyczne i praktyczne
• Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za ewakuację i zwalczanie pożaru
• Określenie wymaganego podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych
• Określenie i wyznaczenie dróg ewakuacyjnych
• Prawidłowe oznakowanie zakładu/firmy w znaki ewakuacyjne i pożarowe
• Wdrożenie sprawnego funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w zakładzie/firmie (określenie funkcji pracowników, szkolenie, próbne ewakuacje, dostosowanie istniejącej dokumentacji, określenie realnych zagrożeń, ocena wymaganego stanu bezpieczeństwa do warunków realnych, przygotowanie wizytówki bezpieczeństwa dla osób odwiedzających zakład/firmę)
• Audyty bezpieczeństwa pożarowego obiektów
• Przygotowanie zakładu/firmy do odbiorów przez Państwową Straż Pożarną
Marki i specjalizacje
Szkolenia teoretyczne i praktyczne:
osób odpowiedzialnych za ewakuację, wyznaczanie dróg ewakuacyjnych, prawidłowe oznakowanie zakładu/firmy.

Opracowywanie dokumentacji:
oceny zagrożenia wybuchem, bezpieczeństwa pożarowego, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

Obsługa zakładów i firm:
konsulting, obsługa stała, szkolenia teoretyczne i praktyczne.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
oleśnicki, milicki, jarociński, Kalisz, krotoszyński, ostrzeszowski, pleszewski

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe