Wiesz jak się skutecznie zareklamować w Panoramie Firm?

Zacznij teraz. Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą. Doradzimy.

" Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Norymberskich w Polsce od wielu lat współpracuje z firmą Eniro Polska Sp. z o.o. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Eniro Polska Sp. z o.o. i rekomendujemy ją jako kompetentnego partnera w zakresie udostępniania baz danych, elastycznie i profesjonalnie podchodzącego do realizowanych zleceń oraz szybko reagującego na potrzeby klienta ... "

MERITUM S.C.. Hale targów i wystaw. Warszawa

Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon, o ile została wyrażona stosowna zgoda), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail (o ile została wyrażona stosowna zgoda) oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Dodaj firmę do Panoramy Firm

Nie jestem właścicielem firmy

Chciałbym dodać firmę, kawiarnię, restaurację lub punkt usługowy do wyszukiwarki Panorama Firm.

Mam firmę

Chciałbym dodać swoją firmę lub sprawdzić czy znajduje się już w wyszukiwarce lokalnej Panorama Firm.

Twoja firma w Panoramie Firm

Dodaj firmę w mniej niż 60 sekund

Eniro Polska Sp. z o.o. zachowuje prawo do odstąpienia od bezpłatnej publikacji danych teleadresowych w powyższych formach, dostarczania informacji bez podania przyczyny oraz bez poinformowania zamawiającego.

Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Firma w Panoramie Firm

Dodaj firmę w mniej niż 60 sekund

Eniro Polska Sp. z o.o. zachowuje prawo do odstąpienia od bezpłatnej publikacji danych teleadresowych w powyższych formach, dostarczania informacji bez podania przyczyny oraz bez poinformowania zamawiającego.

Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych Panorama Firm, a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Eniro na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

"Ekolab" Sp. z o.o. w Panoramie Firm

ul. Południowa 5
62-006 Kobylnica, woj. wielkopolskie
dodatkowe dane kontaktowe
 1. poniedziałek:
  8:00 - 16:00
 2. wtorek:
  8:00 - 16:00
 3. środa:
  8:00 - 16:00
 4. czwartek:
  8:00 - 16:00
 5. piątek:
  8:00 - 16:00
 6. sobota:
  zamknięte
 7. niedziela:
  zamknięte
Informacje

Opis działalności

Doskonały partner w badaniach środowiskowych. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie: konsultingu, badań laboratoryjnych, geologii i hydrolgeologii.

O nas

LABORATORIUM "EKOLAB" wykonuje badania z zakresu:

- Ochrony Środowiska,
- Środowiska Pracy,
- Towaroznawstwa,
a w szczególności badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne:
- wody pitnej
- wody w kąpieliskach,
- wód z ujęć powierzchniowych, podziemnych i infiltracyjnych,
- ścieków socjalno - bytowych oraz przemysłowych (wprowadzanych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych),
- osadów ściekowych przy wykorzystywaniu ich na cele nieprzemysłowe,
- gruntu i gleby,
- zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz na stanowiskach pracy,
- produktów spożywczych,
- produktów chemicznych.

pomiary bhp, ochrona środowiska pracy, analizy bhp, konsultacje, badania, laboratorium akredytowane, laboratorium akredytowane ekolab, eko-lab, eko lab, akredytacja, analizy fizyko-chemiczne wody, ścieków, badania gleby, osadów, badania bakteriologiczne wody, pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, stężeń zanieczyszczeń, Pozwolenia zintegrowane, pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami, raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, pozwolenia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, pozwolenia na emitowanie gazów i pyłów do powietrza, opracowania z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki, geologia i hydrogeologia, operaty wodnoprawne, projektowanie ujęć wód podziemnych, wiercenia geologiczne i sondowania gruntów, dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne, badana laboratoryjne i monitoringowe wody i gruntów, piezometry, studnie, otwory badawcze i obserwacyjne. operaty ochrony powietrza atmosferycznego, pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery, operaty wodno - prawne, analiza wody i ścieków, pomiary poziomu hałasu, operaty ochrony przed hałasem, projekty techniczne i technologiczne ochrony przed hałasem, pomiary środowiskowe, pomiary stężenia pyłu i substancji gazowych, pomiary hałasu i wibracji, pomiary mikroklimatu i oświetlenia, pomiary skuteczności wentylacji, projekty techniczne instalacji wentylacyjnych, oczyszczanie instalacji parowych, wodnych

Marki i specjalizacje

Analizy fizyko-chemiczne wody, ścieków, badania gleby, osadów skład, oznaczenia substancji wymywalnych, badania bakteriologiczne wody, osadów, pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, stężeń zanieczyszczeń w gazach wylotowych, pomiary bilansowe kotłów energetycznych, pomiary skuteczności.

pomiary bhp, ochrona środowiska pracy, analizy bhp, konsultacje, badania, laboratorium akredytowane, laboratorium akredytowane ekolab, eko-lab, eko lab, akredytacja, analizy fizyko-chemiczne wody

Produkty i usługi

- Pozwolenia zintegrowane,
- pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami,
- raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
- pozwolenia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
- pozwolenia na emitowanie gazów i pyłów do powietrza,
- opracowania z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki,
* geologia i hydrogeologia,
* operaty wodnoprawne,
* projektowanie ujęć wód podziemnych,
* wiercenia geologiczne i sondowania gruntów,
* dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne,
* badana laboratoryjne i monitoringowe wody i gruntów,
* piezometry, studnie, otwory badawcze i obserwacyjne.

Analizy fizyko-chemiczne wody, ścieków, badania gleby, osadów skład, oznaczenia substancji wymywalnych, badania bakteriologiczne wody, osadów, pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, stężeń zanieczyszczeń w gazach wylotowych, pomiary bilansowe kotłów energetycznych, pomiary skuteczności wentylacji, pomiary akustyczne, stężenia pyłów, natężenia hałasu, stężenia substancji gazowych, oświetlenia, mikroklimatu, wibracji.

Ochrona powietrza atmosferycznego
- operaty ochrony powietrza atmosferycznego,
- pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Ochrona wód
- operaty wodno - prawne,
- analiza wody i ścieków.

Ochrona przed hałasem
- pomiary poziomu hałasu,
- operaty ochrony przed hałasem,
- projekty techniczne i technologiczne ochrony przed hałasem.

Środowisko pracy
- pomiary środowiskowe (stężenia pyłu i substancji gazowych, hałasu i wibracji, mikroklimatu i oświetlenia).

Wentylacja
- pomiary skuteczności wentylacji,
- projekty techniczne instalacji wentylacyjnych.

Badanie gruntu i gleby

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:
- oczyszczania instalacji parowych, wodnych, centralnego ogrzewania z osadów kotłowych;
- oczyszczania powierzchni ścian i posadzek, urządzeń technologicznych z osadów organicznych;
- regeneracji studni głębinowych;
- oceny składu chemicznego osadów oraz dobór technologii mycia i płukania.

Certyfikaty

Posiadamy Laboratorium Akredytowane Certyfikat Akredytacji Nr 869zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005W dziedzinie: Akustyka, chemia, pobieranie próbek do badań, środowisko ogólne, środowisko pracy, właściwości fizyko-chemiczne
Opinie
pomiary bhp, ochrona środowiska pracy, analizy bhp, konsultacje, badania, laboratorium akredytowane, laboratorium akredytowane ekolab, eko-lab, eko lab, akredytacja, analizy fizyko-chemiczne wody, ścieków, badania gleby, osadów, badania bakteriologiczne wody, pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, stężeń zanieczyszczeń, pozwolenia zintegrowane, pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami, raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, pozwolenia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, pozwolenia na emitowanie gazów i pyłów do powietrza, opracowania z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki, geologia i hydrogeologia, operaty wodnoprawne, projektowanie ujęć wód podziemnych, wiercenia geologiczne i sondowania gruntów, dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne, badana laboratoryjne i monitoringowe wody i gruntów, piezometry, studnie, otwory badawcze i obserwacyjne, operaty ochrony powietrza atmosferycznego, pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery, operaty wodno - prawne, analiza wody i ścieków, pomiary poziomu hałasu, operaty ochrony przed hałasem, projekty techniczne i technologiczne ochrony przed hałasem, pomiary środowiskowe, pomiary stężenia pyłu i substancji gazowych, pomiary hałasu i wibracji, pomiary mikroklimatu i oświetlenia, pomiary skuteczności wentylacji, projekty techniczne instalacji wentylacyjnych, oczyszczanie instalacji parowych, wodnych, oczyszczalnie centralnego ogrzewania z osadów kotłowych, oczyszczanie powierzchni ścian i posadzek, oczyszczanie urządzeń technologicznych z osadów organicznych regeneracji studni głębinowych; oceny składu chemicznego osadów oraz dobór technologii mycia i płukania, opracowania z zakresu geologii hydrogeologii i geotechniki, geologia i geotechnika, operaty wodoprawne, projektowanie ujęć podziemnych, wiercenia geologiczne i sondowanie gruntów, badania laboratoryjne i monitoringowe wody i gruntów

Wyznacz trasę dojazdu

start
stop
ul. Południowa 5
62-006 Kobylnica, woj. wielkopolskie